EESRK ragina užtikrinti, kad Europos energetikos sąjungos kūrime dalyvautų visi ES piliečiai

EESRK tvirtai pritaria energetikos sąjungos projekto tikslams ir ragina ES visuomenę prisiimti visą atsakomybę už šį projektą. Energetikos sąjunga yra ne tik svarbi sektorių politikai, pavyzdžiui, energetikos, transporto ir klimato, bet ir suteikia daug galimybių imtis veiksmų, kad Europa taptų demokratiškesnė, darnesnė, konkurencingesnė ir teisingesnė. Siekiant šio tikslo labai svarbus veiksmingas dialogas energetikos klausimais su organizuota pilietine visuomene ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.

Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje EESRK nuomonėje Toni Vidan ir Christophe Quarez, remdamiesi 2017 m. paskelbta trečiąja energetikos sąjungos būklės ataskaita, įvertina padarytą pažangą kuriant ES energetikos sąjungą.

Organizuota pilietinė visuomenė turi aktyviai ir nuolat dalyvauti šiame procese. Veiksmingam dialogui energetikos klausimais reikalingos bendros visų ES institucijų ir jų narių pastangos: tiek Briuselyje, tiek ir vietos lygmeniu valstybėse narėse, siekiant aptarti energetikos sąjungos naudą ir su ja susijusius iššūkius, įtraukti piliečius į energetikos pertvarkos planų rengimą ir rengti viešas diskusijas apie tai, kaip piliečiai įsivaizduoja Europos energetikos ateitį.

Komitetas siūlo praktinius esamų problemų sprendimus: Socialinį paktą dėl piliečių skatinamos energetikos pertvarkos, Europos energetikos informacijos tarnybą, Europos prisitaikymo prie energetikos pertvarkos fondą ir Žaliąją Erasmus Pro programą. (mp)