EESRK siūlo papildomas priemones stabiliai, klestinčiai ir atspariai EPS sukurti

EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad šiuo metu ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) dar nėra pakankamai atspari ir stabili, kad ateityje galėtų veiksmingai atsispirti krizėms. Ragindamas užbaigti kurti EPS, Komitetas siūlo sprendimus priimantiems asmenims sparčiau ieškoti platesnio politinio susitarimo dėl būdų pasiekti svarbiausią tikslą – sukurti tvirtą ir tikrą EPS.

„Tolesni žingsniai dėl EPS turi būti paremti visų valstybių narių tvirta bendra pozicija, tačiau akivaizdu, kad dabartinėje politinėje diskusijoje pasigendame bendros strateginės vizijos“, – pareiškė Mihai Ivaşcu, naujausios EESRK nuomonės dėl Europos Komisijos parengto ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinio pranešėjas.

Tuo tarpu ECO skyriaus pirmininkas Stefano Palmieri kalbėjo: „Norint užbaigti kurti EPS reikia didelio politinio pasiryžimo, veiksmingo valdymo ir geresnio turimų finansinių išteklių panaudojimo. Reikia kurti naujas finansines priemones, skirtas krizių prevencijai užtikrinti ir prociklinėms priemonėms atsverti.“

EESRK savo nuomonėje be kita ko aiškiai pasako, kad naujasis Europos valiutos fondas neturėtų veikti kaip „auksinis parašiutas“. Jis greičiau turėtų užkristi kelią bankų krizėms, remti ekonomikos vystymąsi ir neutralizuoti sukrėtimus.

EESRK taip pat siūlo į ES biudžetą įtraukti naujas siūlomas biudžeto priemones, konkrečiai – makroekonominio stabilizavimo biudžeto funkciją euro zonai ir specialiąją konvergencijos priemonęvalstybės narėms, kurios rengiasi prisijungti prie euro zonos, remti.

Reaguodamas į Komisijos pasiūlymus Komitetas paskelbė atskirą nuomonę dėl paramos struktūrinėms reformoms valstybėse narėse.

Savo nuomonėje EESRK be kita ko siūlo parengti aiškią struktūrinių reformų rėmimo programos strategiją ir padidinti jos finansavimą nesumažinant kitų ne mažiau svarbių fondų biudžetų.

Daugiau informacijos galima rasti mūsų interneto svetainėje. (jk)