Ieškant naujų judumo formų negalima pamiršti ES piliečių interesų

 mobility

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Komisiją aktyviau stengtis sudaryti palankesnes sąlygas vartotojams naudotis naujomis, švaresnėmis ir prieinamesnėmis judumo formomis ir skirti didesnę finansinę paramą viešajam transportui. Per praėjusios savaitės plenarinę sesiją priimtoje Komiteto nuomonėje Mažataršio judumo tikslų įgyvendinimas nagrinėjamas Komisijos pasiūlymas, kaip veiksmingai sumažinti kelių transporto priemonių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

EESRK atkreipia dėmesį į Komisijos pasirinktą bendrą technologijų atžvilgiu neutralų požiūrį, kurio, pranešėjo Ulricho Sammo nuomone, ne visiškai laikomasi siūlomose iniciatyvose. Todėl, užuot, pavyzdžiui, nustačius išmetamųjų teršalų kiekio ribines vertes ir viešųjų pirkimų tikslus, siūloma laikytis lankstesnio požiūrio. Be to, EESRK pažymi, kad Komisija turėtų ne tik sutelkti dėmesį į naujas technologijas, pavyzdžiui, elektromobilius, bet ir apsvarstyti nemažas galimybes tobulinti esamą automobilių parką. (ia)