Europos piliečių iniciatyvos diena: užtikrinkime tikrą piliečių dalyvavimą

Praėjus šešeriems metams nuo Europos piliečių iniciatyvos (EPI) įgyvendinimo pradžios ir atsižvelgdama į pasikartojančią konstruktyvią kritiką bei raginimus tobulinti iniciatyvą, visų pirma iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) ir kitų institucijų, Europos Komisija galiausiai nusprendė pasiūlyti šios svarbios dalyvaujamosios demokratijos priemonės pakeitimus.

7-osios EESRK organizuojamos EPI dienos metu Europos Komisijos pirmasis pirmininko pavaduotojas Frans Timmermans supažindino su pagrindiniais pokyčiais, įskaitant amžiaus ribos sumažinimą nuo 18 iki 16 metų ir iniciatyvoms pasirašyti reikalingų duomenų reikalavimų supaprastinimą.

EPI dieną daugiausia dėmesio buvo skirta temai Dirbti kartu siekiant pabrėžti bendradarbiavimo ir bendros atsakomybės reikšmę skatinant aktyvų pilietiškumą.

EESRK pirmininkas Georges Dassis palankiai įvertino Komisijos iniciatyvą pavadindamas ją žingsniu į priekį supaprastinimo ir biurokratinės naštos mažinimo srityje, tačiau apgailestavo, kad dabartiniame pasiūlyme nenumatomi aktyvesni tolesni veiksmai. „Sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos turi skatinti dialogą ir tinkamas tolesnes ES lygmens priemones“, – pabrėžė jis.

Savo pagrindiniame pranešime naujai išrinktas EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė ES sutarties 11 straipsnio svarbą – juo ES institucijos teisiškai įpareigojamos konsultuotis ir užmegzti dialogą su pilietine visuomene ir piliečiais. „Tinkamai veikianti EPI turėtų suteikti galių piliečiams; ji turi suteikti jiems balsą, bendrumo ir tapatybės jausmą, padedantį atkurti pasitikėjimą ir atgaivinti su Europos projektu susijusį solidarumą. Todėl EESRK visada tvirtai rėmė EPI.“

Trijuose praktiniuose seminaruose dalyviai ne kartą išreiškė pageidavimą sukurti labiau dalyvavimu pagrįstą ES ir paragino Europos ir nacionalinius vadovus įsiklausyti į savo piliečius. (sma)