Europos romai ir toliau diskriminuojami ir etniškai profiliuojami

Didžiausia Europos mažuma – daugiau kaip dešimt milijonų žmonių – yra toliau diskriminuojama ir patiria atskirtį daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) susirinkę žmogaus teisių NVO ir ES politikai įspėjo, kad policija dažnai ir toliau etniškai profiliuoja romus. Viešasis klausymas „Priešiškumo romams problemos sprendimas etninio profiliavimo kontekste“ įvyko trečiąją ES romų savaitę, kurią balandžio 8–12 d. Briuselyje surengė ES institucijos. 

Buvo pabrėžta, kad didžiausia problema, su kuria susiduria romų bendruomenės, ypač Vidurio ir Rytų Europoje, išlieka netinkama jų integracija į visuomenę, kuri dažniausiai lemia jų skurdą. Pranešėjai taip pat atkreipė dėmesį į padažnėjusį etninį profiliavimą, susijusį su kovos su terorizmu priemonėmis ir griežtesne sienų kontrole dėl migracijos, ir nurodė, kad romai priklauso grupėms, kurios patiria šios santykinai naujos tendencijos poveikį. (ia)