Serbija ir ES turėtų dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų šalies įstojimą į ES iki 2025 m.

Paskutinis ES ir Serbijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto (JKK) posėdis įvyko balandžio 12 d. Briuselyje. JKK nariai aptarė Serbijos stojimo į ES derybų dabartinę padėtį ir tolesnį darbą bei priėmė baigiamąją deklaraciją. Serbija buvo pripažinta viena iš dviejų geriausiai parengusių šalių kandidačių Vakarų Balkanų regione.

Pilietinės visuomenės atstovai paragino Serbijos valdžios institucijas toliau dirbti, kad užtikrintų teisinės valstybės principo laikymąsi, pagrindinių teisių, teismų reformos, kovos su korupcija ir spaudos laisvės įgyvendinimą. Buvo rekomenduojama sudaryti socialinio verslumo darbo grupę, kurioje dalyvautų visi svarbūs suinteresuotieji subjektai, šalies socialinio verslumo strategijai parengti. Baigiamojoje deklaracijoje palankiai įvertinta nauja Serbijos vyriausybės ir pilietinės visuomenės struktūruoto dialogo forma. Tačiau deklaracijoje Serbijos valdžios institucijos raginamos veiksmingiau įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus kuriant viešąją politiką. (sg)