ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platformos dalyviai reiškia susirūpinimą dėl mažo darbo užmokesčio tendencijų Ukrainoje

ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platforma ragina Kijevą nuosekliau įgyvendinti reformas įvairiuose sektoriuose ir didžiausią prioritetą teikti mažo darbo užmokesčio ir skurdo klausimams. Šie klausimai buvo svarstomi per 6-ąjį pilietinės visuomenės platformos posėdį Briuselyje, kuriame platformos nariai diskutavo, kaip įgyvendinamas ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, koks darbo užmokesčio lygio vaidmuo mažinant skurdą ir koks jo poveikis darbo jėgos migracijai; buvo kalbama ir klimato kaitos tema.

Pilietinės visuomenės platformos dalyviai palankiai įvertino Ukrainos vyriausybės priimtą naująjį asociacijos susitarimo įgyvendinimo veiksmų planą. Tačiau jie pripažino, kad reikia nuosekliai įgyvendinti reformas įvairiose srityse. Be to, pilietinės visuomenės platformos nariai pažymėjo, kad nepaisant prisiimtų įsipareigojimų neigiamos nedidelio darbo užmokesčio tendencijos Ukrainoje dar labiau pablogėjo. Jie paragino Ukrainą skubiai atšaukti priimto kovos su korupcija įstatymo nuostatas. Be to, bendroje deklaracijoje ES ir Ukrainos pilietinė visuomenė pasmerkė 2018 m. kovo mėn. Kryme įvykusius neteisėtus rinkimus. (ia)