ES ir Gruzijos pilietinė visuomenė aptaria MVĮ padėtį ir maisto saugos klausimus Gruzijoje

Paskutinis ES ir Gruzijos pilietinės visuomenės platformos susitikimas įvyko kovo 22 d. Tbilisyje. Platformos nariai aptarė ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo įgyvendinimą ir priėmė bendrą deklaraciją. Pilietinės visuomenės platformos dalyviai palankiai įvertino anksčiau kovo mėn. gautą žinią, kad galima nauja aukštesnio lygio ES ir Gruzijos dvišalio sektorių bendradarbiavimo forma, ir išreiškė paramą beviziam trumpalaikio buvimo režimui, kuriuo jau pasinaudojo nemažai Gruzijos piliečių.

Bendroje deklaracijoje palankiai vertinama pažanga verslo aplinkos gerinimo srityje ir MVĮ padėtis Gruzijoje, tačiau pabrėžiama, kad vyriausybė turėtų labiau pasistengti patenkinti MVĮ poreikius. Be to, pilietinės visuomenės platformos dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad Gruzijos darbo teisės aktuose trūksta su lyčių aspektu susijusių nuostatų ir taisyklių, kuriomis už vienodą darbą užtikrinamas vienodas užmokestis. Nariai palankiai įvertino valdžios institucijų pastangas tobulinti šalies maisto saugos sistemą, bet kartu nurodė, kad reikia daugiau nuveikti nesaugių maisto produktų atsekamumo klausimu. (sg)