Jordanija yra svarbi partnerė siekiant stabilumo ES kaimyninėse šalyse

Kovo 26–27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto delegacija Amane susitiko su vietos pilietinės visuomenės atstovais ir vyriausybės pareigūnais. Vizito metu vykusiose diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama sunkumams, su kuriais susiduria ši šalis dėl nepakankamo stabilumo regione. EESRK delegacija pripažino, kad būtina tarptautinė parama ir išsamios priemonės, kadangi per pastaruosius keletą metų šalis suformavo visapusišką požiūrį į didžiulius pabėgėlių, visų pirma bėgančių nuo karo Sirijoje, srautus.

Įvairių susitikimų metu EESRK nariai išreiškė viltį, kad būtų galima kuo greičiau paskirti Jordanijos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narius ir įsteigti atstovaujančią instituciją, kurią sudarytų darbuotojų, profesinių sąjungų ir pilietinės visuomenės atstovai. EESRK delegacija pabrėžė Jordanijos ESRT atliekamo vaidmens ir konsultacijų su organizuota pilietine visuomene politinio proceso metu svarbą siekiant rasti įtraukius ir tvarius sprendimus klausimais, kuriuos šalis turi spręsti. (sg)