Pilietinės visuomenės forumas ragina imtis konkrečių priemonių siekiant išspręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problemą ir patobulinti darbo standartus

6-asis Pilietinės visuomenės forumo pagal ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimą posėdis įvyko balandžio 11 d. Seule ir jam bendrai pirmininkavo Lee Ho-Geunas ir Georgi Stoevas. Bendrame savo pareiškime pirmininkai pabrėžė, kad dėl nestabilios geopolitinės aplinkos kyla naujų iššūkių ES ir Korėjos santykiams. Jie paragino regione propaguoti bendras vertybes ir interesus ir siekti, kad Korėjos ir ES partnerystė geriau atitiktų piliečių lūkesčius.

Pilietinės visuomenės forume buvo rekomenduojama pagrindiniams su dideliu išmetamųjų teršalų kiekiu susijusiems Korėjos ir ES pramonės sektoriams pasinaudoti naujais žiedinės ekonomikos modeliais siekiant sumažinti pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro ir pagerinti gyvenimo kokybę. Abi šalys išreiškė savo įsipareigojimą kurti tvarią ir įtraukią pasaulio ekonomiką. Buvo susitarta, kad vienodas užmokestis už vienodą darbą turėtų būti pagrindinis prioritetas tiek ES, tiek Korėjai. Forume taip pat pabrėžta, kad reikia palaikyti konstruktyvų socialinį dialogą su darbdavių ir darbuotojų atstovais užimtumo, darbo politikos ir teisės klausimais. (sg)