Keiskime požiūrį į plastiką: elgesio pokyčiams reikalinga tvirta teisinė sistema ir perspektyvios alternatyvos

EESRK surengtame klausyme dėl ES plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos ir EESRK narys Cillian Lohan teigė, kad šiems pokyčiams užtikrinti vien technologijos nepakaks – ji turi būti derinama su plačios apimties elgsenos pokyčiais. Jis įsitikinęs, kad mes galėtume „paskatinti elgsenos pokyčius pasiūlydami vertingas alternatyvas už prieinamą kainą“. Mūsų vartojimo modelių keitimas bus pagrindinis elementas, nulemsiantis tai, ką galėsime pasiekti ateityje. Kalbėdamas apie būtiną perėjimą prie žiedinės ekonomikos, jis teigė, kad „dėl pernelyg didelio vartojimo ir atliekų būtina pereiti nuo vartotojo koncepcijos prie naudotojo koncepcijos“.

Šiais svarbiais klausimais diskutavo daug įvairių sričių ekspertų ir pagrindinės išvados bus tinkamas pilietinės visuomenės indėlis į rengiamą EESRK nuomonę dėl pirmiau minėtos strategijos ir direktyvos.