Vakarų Balkanų integracija turėtų likti vienu svarbiausių ES prioritetų

„ES plėtra ir visų pirma ES demokratinių vertybių ir teisinių standartų sklaida Vakarų Balkanų regione yra naudinga tiek Vakarų Balkanų šalims, tiek ES“, – teigiama balandžio 19 d. plenariniame posėdyje priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje Vakarų Balkanų ekonominė ir socialinė sanglauda ir europinė integracija. Uždaviniai ir prioritetai.

„Labai svarbu ir toliau teikti pirmenybę Vakarų Balkanų šalių įstojimui į ES, – teigė šios EESRK nuomonės pranešėjas Andrej Zorko. – ES vertybių propagavimas šiame regione užtikrina šių šalių saugumą ir stabilumą, stiprina socialinį ir ekonominį vystymąsi, demokratiją ir teisinę valstybę. Tai savo ruožtu reiškia stabilumą ir saugumą ES. Labai svarbu, kad pilietinė visuomenė, įskaitant socialinius partnerius, aktyviai dalyvautų šiame procese.“

Korupcija, organizuotas nusikalstamumas, bendras valstybinių institucijų ir teisinės valstybės silpnumas ir mažumų diskriminacija yra tik keletas iš problemų, su kuriomis susiduria Vakarų Balkanų šalys. Jų ekonomika toliau auga, tačiau šios šešios šalys vis dar yra vienos skurdžiausių Europoje. Apskaičiuota, kad visiškai ES gyvenimo lygio konvergencijai pasiekti galėtų prireikti iki 40 metų. Todėl EESRK mano, kad Europos Komisija turėtų parengti konkrečių programų spartesnei socialinei ir ekonominei Vakarų Balkanų šalių konvergencijai.

„EESRK pažymi, kad stojimo į ES procesas tebėra svarbi paskata vykdyti reformas Vakarų Balkanų šalyse“, – teigė EESRK nuomonės bendrapranešėjis Dimitris Dimitriadis. „EESRK pabrėžia, kad įgyvendintų reformų ekonominiam ir socialiniam poveikiui skiriama per mažai dėmesio, atsižvelgiant į tai, kad ES valstybių narių ir šalių kandidačių gyventojų ekonominės ir socialinės apsaugos lygis labai skiriasi. Todėl vertinant atitiktį narystės Europos Sąjungoje kriterijams, EESRK rekomenduoja įvertinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą.“ (sg)