Kviečiame pažiūrėti EESRK pareiškimo dėl COVID-19 vaizdo įrašą

Mes visi kartu Europos Sąjungos lygmeniu atstovaujame pilietinei visuomenei. Judėjimo suvaržymai negali mums sutrukdyti aktyviai dirbti siekiant užtikrinti, kad būtų išgirstas organizuotos pilietinės visuomenės balsas. Kol stengiamės sugrąžinti gyvenimą į įprastas vėžes, vienybėje išlieka mūsų stiprybė. Mes padarysime viską, kas mūsų galioje. Koronaviruso protrūkis turės rimtų pasekmių mūsų visuomenei. Nė viena vyriausybė negali net tikėtis, kad tokią krizę jai pavyks atremti vienai.

Raginame ES lygmeniu sparčiai imtis ryžtingų ir efektyvių veiksmų. Dabar skubiai reikia neeilinių priemonių ir politikos nuoseklumo. Turime padaryti viską, kas būtina, kad įgalintume, remtume ir skatintume mūsų žmones toliau atkakliai dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų apsaugotas viešasis interesas ir žmoniškumas Europos ir nacionaliniu lygmenimis. Dabar esame Sąjunga arba niekas!