Siekiant užtikrinti žemės ūkio sektoriui tikrumą skubiai reikalingas pereinamojo laikotarpio reglamentas

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl pereinamojo laikotarpio reglamento, kuris padėtų Europos ūkininkams sklandžiai pereiti nuo dabartinio prie kito BŽŪP laikotarpio.

Tačiau dabartinis BŽŪP biudžeto planavimo laikotarpis baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d., o aiškumo dėl kitų metų ES finansavimo ar nacionalinių viršutinių ribų iki šiol nėra. Todėl reikia imtis skubių priemonių, kad būtų užtikrintas paramos Europos ūkininkams tikrumas ir tęstinumas.

Tokiais neapibrėžtais laikais šį saugumą galima užtikrinti tik tuo atveju, jei dabartinė teisinė sistema būtų pratęsta bent iki 2021 ir 2022 metų, taikant principą „senos taisyklės, nauji pinigai“.

Kaip teigia EESRK nuomonės šiuo klausimu pranešėjas Arnold Puech d'Alissac: „Metai be tiesioginės paramos pagal pirmąjį ramstį lemtų visų ūkininkų patiriamą deficitą, o be paramos pagal antrąjį ramstį būtų sustabdytas įsipareigojimų siekti aukštų aplinkos ar klimato tikslų vykdymas ir atidėtos investicijos į modernizavimą“.

Todėl EESRK ragina teisėkūros institucijas kuo greičiau priimti šį reglamentą. COVID-19 pandemijos metu vėl išryškėjo Europos žemės ūkio ir ES apsirūpinimo maistu saugumo svarba . (mr)