ES tvirta šeimos ir užimtumo politika kovai su gyventojų skaičiaus mažėjimu

Kadangi Europos gyventojų skaičius, palyginti su pasauline populiacija, yra kaip niekada mažas ir dar vienas kūdikių bumas yra mažai tikėtinas, Europa turės vadovautis holistiniu požiūriu norėdama priešinga kryptimi nukreipti demografinio nuosmukio tendencijas. Užimtumo skatinimas ir stipri ekonominė bei socialinė politika gali atkurti piliečių pasitikėjimą ateityje.

Nuomonėje Demografiniai iššūkiai Europos Sąjungoje atsižvelgiant į ekonominę ir vystymosi nelygybę“,Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas teigė, kad vadovaujantis tokiu požiūriu pirmenybę reikėtų teikti aktyviai darbo rinkos politikai, skirtai kovoti su nedarbu ir padėti sukurti kokybiškas darbo vietas, ypač jaunimui, kurio nedarbas vis dar yra maždaug dvigubai didesnis už vidurkį visose ES valstybėse narėse.

Kitas svarbus aspektas siekiant užtikrinti teigiamas demografines tendencijas yra stabili ir aktyvi šeimos politika, kuria skatinama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogos ir lankstus darbo grafikas.

EESRK nurodė, kad nors imigracija galėtų būti priemonė darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo problemai spręsti, tačiau tai nėra pats geriausias visuomenės senėjimo Europoje problemos sprendimas.

„Valstybių narių, kurios vykdo aktyvią šeimos politiką, gimstamumo rodikliai yra didesni nei tų, kurios neturi šeimos politikos arba kuriose ši politika yra silpna“, – nurodė nuomonės pranešėjas Stéphane Buffetaut. Tokia politika siekiama, kad vaikų turėjimas neturėtų neigiamo poveikio gyvenimo lygiui ar karjeros perspektyvoms“.

Bendrapranešėjo Adam Rogalewski teigimu, Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas yra labai svarbus veiksnys gerinant ES demografinę padėtį, nes jame numatyta tvirtų socialinės politikos priemonių.

ES Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos prašymu parengtoje nuomonėje atkreipiamas dėmesys į protų nutekėjimą, kuris labiausiai juntamas Rytų Europoje, nes šių šalių darbuotojai išvyksta į ekonomiškai stipresnes šalis.

EESRK įspėjo, kad, nors laisvas ES piliečių judėjimas yra viena iš pagrindinių ES laisvių, tačiau reikėtų stengtis neskatinti sisteminio aukštos kvalifikacijos ir aukšto lygio įgūdžių turinčių darbuotojų migracijos, nes ji dar labiau pagilintų atotrūkį įgūdžių srityje besivystančiose šalyse, o tai pakenktų jų ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. (ll)