Balandžio 29 d. EESRK surengė internetinį seminarą, skirtą apžvelgti dabartinę ES ir Afrikos santykių padėtį. Šie santykiai yra vienas pagrindinių Komisijos prioritetų artimiausiais metais, tačiau dabar jiems pavojų kelia COVID-19 pandemija. Dalyviai sutarė, kad pagrindiniai klausimai yra tiekimo grandinių konsolidavimas ir susitarimas sumažinti Afrikos šalių užsienio skolų naštą.

Diskusijoje, kuri yra EESRK organizuojamų internetinių seminarų, skirtų pareikšti savo požiūrį į COVID-19 pandemiją ir jos padarinius, ciklo dalis, dalyvavo EESRK pirmininkas Luca Jahier, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pavaduoja ir JT Afrikos ekonomikos komisijos atsakingoji sekretorė Vera Songwe, ES delegacijos vadovas ir ES specialusis įgaliotinis Afrikos Sąjungoje ambasadorius Ranieri Sabatucci, buvęs Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi (DEVCO) generalinio direktorato generalinis direktorius Stefano Manservisi, EESRK Išorės santykių skyriaus pirmininkė Dilyana Slavova ir JT Afrikos ekonomikos komisijos Regioninės integracijos, infrastruktūros ir prekybos skyriaus direktorius Stephen Karingi. (dgf)