EESRK pirmininkas Luca Jahier ragina kurti sveikatos sąjungą

Visavertė sveikatos sąjunga turi tapti pagrindiniu prioritetu ateičiai. 2020 m. balandžio 24 d. pirmą kartą vykusiame EESRK internetiniame seminare Komiteto pirmininkas Luca Jahier pažymėjo, kad atėjo laikas žengti dar vieną žingsnį Europos integracijos link.

Europos Sąjungai sveikatos srityje teko ieškoti bendro atsako į dabartinę koronaviruso krizę, pasinaudojant tuo, kas pasiekta per pastarąsias keletą savaičių ir judėti pirmyn turint aiškią viziją. „Turime apsaugoti žmones nuo pandemijos ir kartu stengtis užkirsti kelią būsimoms pandemijoms, – teigė L. Jahier. – Tai yra būtinybė, raginimas ir galimybė Sąjungai tapti stipresne, kaip to pageidauja piliečiai.“

Aptariant iššūkius, kylančius ES dėl COVID-19 ekstremaliosios situacijos, pirmininkui L. Jahier pritarė Europos Parlamento narė ir EP Biudžeto komiteto pirmininko pavaduotoja Margarida Marques ir buvęs Italijos ministras pirmininkas ir Jacques Delors instituto pirmininkas Enrico Letta.

Pareikšdamas savo nuomonę dėl ES atgaivinimo fondo, dėl kurio 2020 m. balandžio 23 d. susitarė Europos Vadovų Taryba ir patvirtino 540 mlrd. EUR apsaugos priemonių paketą, kuriam savaitę anksčiau buvo pritarusi Euro grupė, L. Jahier su malonumu pažymėjo, kad dabar tarp valstybių narių nebeliko įtampos. Šią nuomonę palaikė M. Marques, pabrėždama, kad tai buvo pozityvus ir tvirtas Tarybos signalas europiečiams: „Nė viena valstybė narė nesugebės laikytis ES fiskalinių taisyklių. Tai yra simetrinė krizė su simetrinėmis pasekmėmis, todėl mums reikės atsigauti ne tik nacionaliniu, bet ir Europos lygmeniu. Turime veikti konkrečiai ir solidariai.“

Žvelgdamas į ateitį E. Letta paragino Komisiją elgtis drąsiai: „Atėjo laikas šiai Komisijai laikytis gerai apsvarstyto požiūrio ir, sekant Jacques Delors pavyzdžiu, būti aktyviai ir pateikti piliečiams plataus užmojo pasiūlymų, net jei dėl jų valstybės narės dar nebūtų susitarusios. Piliečiams tenka labai svarbus vaidmuo ieškant sprendimo ir jei užsitikrinsime jų paramą, pritars ir valstybės narės.“ (mp)