Koronaviruso krizė: turime apsaugoti žmonių sveikatą ir išgelbėti Europos ekonomiką

parengė EESRK Darbdavių grupė
 
Koronaviruso krizė yra didžiausias iššūkis, su kuriuo ES teko susidurti nuo savo sukūrimo pradžios. Tai labai sunkus laikotarpis ES valstybėms narėms, įmonėms ir piliečiams. Tuo pat metu ES turi galimybę dar kartą įrodyti savo vertę ir įvykdyti savo įsipareigojimus padėdama ES šalims atsigauti po ekonomikos krizės.

Kad tai pasiektume, mums reikia išskirtinių ir precedento neturinčių ekonominių priemonių ir tikro, besąlygiško Europos solidarumo. „Šiuo metu mums reikalingas tvirtas politinis vadovavimas ir ryžtingi bei vieningi Europos politinių lyderių veiksmai“ – sakė Darbdavių grupės pirmininko pavaduotojas Stefano Mallia. Mūsų piliečiai ir, žinoma, istorija mus vertins pagal tai, kokių veiksmų imamės ar nesiimame šiuo neįtikėtinai svarbiu metu.

Visoje ES būtina išlaikyti darbo vietas. Kuo daugiau įmonių išgyvens šiuos sunkius laikus, tuo mažiau žmonių neteks darbo ir jiems reikės valstybės pagalbos. Darbdaviai mano, kad Europos Komisijos pasiūlyta Europos laikinos paramos priemonė (SURE) bus labai svarbi švelninant ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį siekiant konkretaus tikslo apsaugoti darbo vietas ir dirbančius žmones. Parama pasitelkiant SURE priemonę turėtų būti skiriama valstybėms narėms, kurios numato nepaprastas išlaidas dėl trumpalaikio darbo ar panašių priemonių įvedimo.

Specialus COVID 19 fondas taptų ES „karo iždu“, iš kurio būtų teikiama kuo didesnė finansinė parama siekiant suteikti postūmį Europos ekonomikai, kai pasibaigs ekstremalioji visuomenės sveikatos situacija. Visos valstybės narės turi turėti vienodas galimybes naudotis šio fondo lėšomis. Juo turėtų būti siekiama užkirsti kelią įmonių bankrotui, o po to – padėti Europos įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims kuo greičiau vėl pradėti veiklą.

Šiuo metu valstybės narės daro viską, kad kovotų su pražūtingais koronaviruso plitimo padariniais, tačiau kartu šie veiksmai neturėtų apriboti laisvo prekių srauto. Vidaus rinkos apsauga yra itin svarbi – turime užtikrinti visapusišką ir sklandų jos veikimą. Valstybės narės turi ne tik apsaugoti savo piliečių sveikatą, bet ir skirti ypatingą dėmesį žaliųjų koridorių sukūrimui, kurie sudarytų sąlygas laisvam prekių judėjimui visoje Sąjungoje. Pasibaigus ekstremaliajai situacijai, bendrosios rinkos atgaivinimas turės būti kertinis Europos atsigavimo akmuo. (lj)