Atsakas į koronaviruso grėsmę: EESRK ragina parengti platesnį Europos investicijų planą

EESRK remia Europos Komisijos Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą, tačiau ragina parengti platesnį investicijų planą, siekiant padėti valstybėms narėms reaguoti į COVID-19 pandemiją.

Iniciatyvos tikslas yra skatinti investicijas į ES valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius. ES ketina sutelkti grynųjų pinigų atsargas, t. y. nepanaudotas išankstinio finansavimo ES lėšas, ir teikti finansinę paramą.

EESRK pirmininkas Luca Jahier pasakė: „Akivaizdu, kad Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva, kitaip tariant, ESI fondų indėlis į Europos paramos mechanizmą, turi būti tik platesnio Europos investicijų plano dalis. ES turi imtis esminių veiksmų siekdama paremti ir apsaugoti valstybių narių ekonomiką, įmones ir darbuotojus, kad būtų sumažinta koronaviruso krizės daroma žala ir paremtas ekonomikos atsigavimas.“

Kovo 25 d. EESRK priimtame pozicijos dokumente Komitetas paragino išnagrinėti visas papildomas finansavimo iš ES biudžeto galimybes.

Kalbėdamas apie pasiūlytą iniciatyvos kryptį, EESRK dokumento pagrindinis pranešėjas Bernd Schlüter teigė: „Manome, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti ne pelno socialinėms įmonėms, pilietinės visuomenės organizacijoms, netipinių ir nestandartinių užimtumo formų darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir mažų garantijų darbą dirbantiems darbuotojams.“

Be to, didesnę finansinę paramą reikėtų teikti atitinkamų organizacijų, institucijų ir valstybių narių socialinių reikalų, sveikatos ir krizių valdymo departamentų bendradarbiavimui ES lygmeniu.

EESRK tvirtai remia lankstesnius ES daugiametės finansinės programos mechanizmus siekiant sukurti veiksmingesnę DFP ir ragina skubiai priimti naują 2021–2027 m. biudžetą, kuris – jo nuomone – turėtų būti pritaikytas prie šios precedento neturinčios sisteminės krizės. (jk)