Gyventojų požiūris. Speciali serija. Europos kova su koronavirusu. Ji suvienys ar išskirs?

Ar ES gali atremti COVID-19 iššūkį? Ar žmonės gali tikėtis, kad ES jiems padės išgyventi ištikusį sunkmetį, ar jie jausis nuvilti, kaip kitų dviejų šio šimtmečio krizių metu? Ligos protrūkiui visoje Europoje nusinešant daugybę žmonių gyvybių ir skatinant masinę ekonominę sumaištį, EESRK pirmininkas Luca Jahier vertina ligšiolinį ES atsaką ir atkreipia dėmesį į drąsius veiksmus, kurie dar vakar būtų buvę neįsivaizduojami. Tačiau jis teigia, kad reikia nuveikti dar daugiau nustatant kursą, kuris galėtų padėti Europos lyderiams rasti bendrą sutarimą. (ll)

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Europą būtina ne tik išsaugoti, bet ir atkurti!

Mieli skaitytojai,

COVID-19 protrūkis virto sparčiai kintančia ekstremaliąja situacija, kai skaičiai ir priemonės Europoje ir pasaulyje kinta nuolat ir daro poveikį visiems visuomenės sluoksniams.

Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos pasaulio bendruomenė dar niekad nebuvo susidūrusi su tokia didele krize. Nė viena Europos ar kitų pasaulio regionų šalių vyriausybė negali nė įsivaizduoti, kaip vienai įveikti tokią pandemiją. Visos valstybės narės turi susiburti, remti vienos kitas ir koordinuoti bendrus veiksmus. Padrikas pavienių valstybių narių požiūris – tiesus kelias į nesėkmę. Jei tinkamai neįvertinsime padėties, galbūt ir neturėsime kitos galimybės jos ištaisyti.

EESRK nariai

Dessine-moi...*

Nuo balandžio mėn. pradedame skelbti EESRK narių parengtų straipsnių seriją „Dessine-moi...“

 

COVID-19 laikais

Isabel Caño Aguilar

Gyvename ypatingomis ir neįprastomis sąlygomis.

Viena vertus, užsidarėme savo šalyse, savo namuose, o, kita, vertus, esame tikri, kad pasaulis negali sustoti ir pilietinė visuomenė kaip ir anksčiau kiekvieną rytą keliasi ir tęsia savo darbą. Ši neįprasta situacija mums visiems yra didžiulė emocinė našta.

Iššūkis, kurį įveiksime

Milena Angelova

COVID-19 – didžiausias šio amžiaus iššūkis. Tačiau nekalbėsiu apie neigiamą šios ligos poveikį mūsų gyvenimui, pagrindinėms teisėms ir laisvėms, ekonomikai ir gerovei. Veikiau pabandysiu pasiūlyti pozityvų ir pragmatišką požiūrį, kaip kuo geriau pasinaudoti dabartine padėtimi. Dirbdami kryptingai, kolektyviai ir atsakingai, šią krizę pajėgsime įveikti visi kartu.

Solidarumas kovojant su koronavirusu

Interviu su Giuseppe Guerini

Gerb. nary Giuseppe Guerini, kaip išgyvenate šį sunkų laikotarpį?

Jaučiu labai didelę įtampą tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime, taip pat didžiulę emocinę įtampą. Gyvenu Bergamo mieste, kuris yra Italijos epidemijos epicentras. Jaučiamės sukrėsti ir prislėgti kančių ir daugybės žmonių mirčių, tai kelia nuolatinį nerimo ir bejėgiškumo jausmą. Kiekvienas iš mūsų turime aukomis tapusių draugų, kolegų ar pažįstamų, mirusių arba tebekovojančių dėl gyvybės intensyviosios terapijos skyriuje. 

Koronavirusas mūsų visuomenę pakeis į gerąją pusę

Adam Rogalewski

Koronaviruso (COVID-19) protrūkis iš esmės pakeis mūsų gyvenimą ir pakeis mūsų valstybes, jų ekonomiką ir visuomenę. Jau dabar supratome, kokie pažeidžiami esame, nepaisant per daugelį metų nepaprastai pagerėjusių gyvenimo sąlygų ir technologinės pažangos, įskaitant skaitmeninimą ir dirbtinį intelektą. Be to, izoliuodamiesi savo namuose, įsitikinome, kokie svarbūs mūsų kasdieniam gyvenimui yra kiti žmonės ir visuomenė. Koronaviruso krizė labai aiškiai paneigė neoliberalųjį naratyvą, esą tokio dalyko kaip visuomenė nėra. Tokios krizės, kuri mus užklupo dabar, metu būtent visuomenė, kitaip tariant žmonių solidarumas, gali mus apsaugoti nuo viruso poveikio.

Nepataisoma žala ekonomikai

Helena De Felipe Lehtonen

Atsižvelgiant į mus visus, ypač vyresnio amžiaus ir silpnesnės sveikatos mūsų visuomenės narius, užklupusią pandemiją, kyla klausimas, ar šis virusas nebuvo sukurtas laboratorijoje ir sąmoningai (ar netyčia) paskleistas pasaulyje. Į tai paprasti piliečiai atsakyti negali ir nors iki 2021 m. rudens gali būti sukurta vakcina, tačiau ar galime būti tikri, kad kitą žiemą neteks kovoti su kitu virusu ir panašiomis pasekmėmis (neturėtume pamiršti 1918 m. ispaniškojo gripo)?!

ES vadovai apie COVID-19 krizę

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen

Panaudosime visas turimas priemones, kad sustabdytume koronaviruso (#coronavirus) plitimą, padėtume pacientams ir užtikrintume, kad ši krizė nepalaužtų Europos ekonomikos.
Esu įsitikinusi, kad ES atlaikys mūsų sveikatos priežiūros sistemoms ir ekonomikai tenkančius didžiulius sunkumus. Tačiau kiekviena valstybė narė turi visapusiškai prisiimti atsakomybę. O visa Europos Sąjunga turi veikti ryžtingai, koordinuotai ir vieningai.

EESRK naujienos

Siekti precedento neturinčio solidarumo

Prieš balandžio 7 d. Euro grupės susitikimą, balandžio 6 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė deklaraciją, kurioje raginama siekti precedento neturinčio valstybių narių solidarumo ir greitai bei nedelsiant reaguoti į COVID-19 pandemiją. EESRK pabrėžė, kad bendro likimo bendrijos vienijamos valstybės narės privalo imtis bendrų veiksmų, kad įveiktų visuomenės sveikatos problemas ir politinius, ekonominius ir socialinius dabartinės krizės padarinius.

Dabar esame Sąjunga arba niekas. EESRK pareiškimas dėl COVID-19 protrūkio

EESRK nariai, reaguodami į koronaviruso pandemijos sukeltą padėtį, 2020 m. kovo 17 d. priėmė pareiškimą „Dabar esame Sąjunga arba niekas“. Jie ragino stiprinti solidarumą ir imtis bendrų veiksmų Europos lygmeniu siekiant veiksmingai kovoti su pandemijos padariniais. Nariai pabrėžė, kad svarbu imtis bendrų veiksmų, kad visos valstybės narės galėtų susiburti, remti vienos kitas ir koordinuoti bendrus veiksmus.

Atsakas į koronaviruso krizę. Komisijos pasiūlymas dėl naudojimosi ES solidarumo fondu yra nepakankamas

Kovo 25 d. EESRK priėmė iš esmės palankią poziciją dėl Europos Komisijos pasiūlymo iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) reaguojant į koronaviruso protrūkį. Nors EESRK pozicijos dokumente visiškai remiamas siūlomas ESSF taikymo srities išplėtimas, Komiteto manymu, šiai finansinei priemonei iš esmės skiriama nepakankamai išteklių, o finansinės nuostatos yra neadekvačios.

Atsakas į koronaviruso grėsmę: EESRK ragina parengti platesnį Europos investicijų planą

EESRK remia Europos Komisijos Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą, tačiau ragina parengti platesnį investicijų planą, siekiant padėti valstybėms narėms reaguoti į COVID-19 pandemiją. Iniciatyvos tikslas yra skatinti investicijas į ES valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius. ES ketina sutelkti grynųjų pinigų atsargas, t. y. išankstiniams mokėjimams neišleistas ES lėšas, ir teikti finansinę paramą.

Aviacijos sektorius. EESRK pritaria ES taisyklių dėl oro uostų laiko tarpsnių paskirstymo sustabdymui

EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui dėl koronaviruso protrūkio laikinai sustabdyti ES reglamentų dėl oro uostų laiko tarpsnių paskirstymo taikymą. Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad reglamentų taikymas turėtų būti sustabdytas iki 2020 m. vasaros tvarkaraščio pabaigos ir kad ši skubi priemonė turėtų būti įtraukta į gerokai platesnį priemonių rinkinį, kad ES aviacijos sektorius galėtų atsigauti po koronaviruso krizės.

Grupių naujienos

Koronaviruso krizė: turime apsaugoti žmonių sveikatą ir išgelbėti Europos ekonomiką

parengė EESRK Darbdavių grupė

Koronaviruso krizė yra didžiausias iššūkis, su kuriuo ES teko susidurti nuo savo sukūrimo pradžios. Tai labai sunkus laikotarpis ES valstybėms narėms, įmonėms ir piliečiams. Tuo pat metu ES turi galimybę dar kartą įrodyti savo vertę ir įvykdyti savo įsipareigojimus padėdama ES šalims atsigauti po ekonomikos krizės.

Pavojus darbuotojų teisėms ir demokratijai

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Europoje toliau stiprėjant COVID-19 krizei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupė nepaprastai sunerimo dėl pavojaus, kuris kai kuriose valstybėse narėse iškilo kolektyvinėms deryboms ir darbuotojų teisėms. Mus ypač neramina padėtis Lenkijoje, kur vyriausybė dėl COVID0-19 siūlo nepaprastosios padėties įstatymus, kurie pažeis Socialinio dialogo tarybos nepriklausomumą ir socialinių partnerių savarankiškumą. Darbuotojų grupė taip pat žino, kad Italijoje, kur vyriausybė ir socialiniai partneriai susitarė, jog per COVID-19 krizę negalintiems dirbti darbuotojams mokamos nedarbo išmokos bus nustatomos kolektyvinėmis derybomis, kraštutinės dešinės politikai paragino tokias kolektyvines derybas sustabdyti.

Patikima žiniasklaida kovai su melagingomis naujienomis apie COVID-19

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Valgyti česnaką, gerti karštą vandenį, nevalgyti ledų – galbūt esate internete radę tokių patarimų, kaip išvengti COVID-19. Neseniai kalbėjausi su drauge (neminėsiu pavardės), kuri teigė esanti labai nusivylusi, kad negali rasti patikimos informacijos apie virusą. 

 

Trumpai

EESRK pritaria Europos Vadovų Tarybos sprendimui pradėti stojimo derybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Luca Jahier ir Išorės santykių skyriaus pirmininkė Dilyana Slavova kovo 26 d. paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame palankiai įvertino 2020 m. kovo 24 d. Tarybos sprendimą pradėti stojimo derybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija.

Atšaukus renginį „Tavo Europa, tavo balsas“ Europos jaunimui teks palaukti, kol jo balsas bus išgirstas

Dėl viruso COVID-19 protrūkio 2020 m. renginį „Tavo Europa, tavo balsas“, turėjusį vykti kovo 19 d., ketvirtadienį, ir 20 d., penktadienį, reikėjo atšaukti. Sprendimas buvo priimtas siekiant užtikrinti mūsų visų sveikatą ir saugą, o tai EESRK dabartinės pandemijos metu yra aukščiausias prioritetas. Organizatorių grupė šiuo metu svarsto įvairias alternatyvas 2021 m., tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas.

EESRK žiniasklaidoje

Savo skaitytojams atrinkome Europos žiniasklaidoje pateikiamų straipsnių apie EESRK atsaką į COVID-19 krizę antraštes.

Austrija – Kleine Zeitung - Kleine Zeitung - EWSA-Präsident Jahier"Entweder eine Union - oder nichts"

Belgija – LaLibre.be - "Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt": les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus