Europos jaunimas nori, kad švietimas ir socialinės medijos skatintų demokratiją ir piliečių dalyvavimą ES.

Participants in YEYS 2019

2019 m. kovo 21–22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) surengtame renginyje jaunimui „Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS) didžiausio palaikymo sulaukė pasiūlymas dėl privalomos mokymo programos apie Europos politiką, skirtos šviesti piliečius prieš rinkimus. Ši iniciatyva ir trys kiti pasiūlymai, kaip naudojant naujas technologijas ir socialines medijas padidinti piliečių aktyvumą Europos Parlamento rinkimuose, bus nusiųsti svarstyti Europos Parlamentui.

Po dvi dienas trukusių aktyvių diskusijų ir debatų, devyniasdešimt devyni 16–17 metų moksleiviai, atrinkti dalyvauti renginio „Tavo Europa, tavo balsas 2019“ baigiamajame plenariniame posėdyje, pateikė 10 rekomendacijų. Daugiausia dėmesio buvo skirta švietimui ir socialinėms medijoms ir daugelyje projektų siūloma derinti interneto platformas ir realius susitikimus, kad pilietinė visuomenė galėtų bendrauti su politikos formuotojais. Keturi populiariausi pasiūlymai buvo šie:

1. #Ateitis jau čia (angl. Future is now) – projektas dėl visoms Europos mokykloms privalomos mokymo programos, kurią sudarytų trys dalys: praktinė dalis – lankymasis ES institucijose, teorinė dalis – testai ir pristatymai ir interaktyvi platforma, kurioje vyktų viktorinos ir būtų įkeliami vaizdo įrašai.

2. EU&U.EU – interneto svetainė, kurioje būtų apibendrinama informacija apie ES ir Europos Parlamento rinkimus, siekiant didinti skaidrumą ir piliečių informuotumą aktyviai naudojantis socialinėmis medijomis ir multimedijos turiniu.

3. (ex-aequo) Europe e-VOTE – pasiūlymas rinkimų dieną paskelbti valstybine švente ir propaguoti elektroninį balsavimą ir iniciatyva From You to EU, kurios tikslas – skatinti socialinių judėjimų atstovų ir politikų dialogą ir sudaryti sąlygas jiems bendradarbiauti ieškant sprendimų.

Kiti moksleivių pateikti pasiūlymai:

#Insta (nt) vote – pasiūlymas gerinti ES socialinių medijų paskyrų veikimą įtraukiant specialiai jaunimui skirtą kokybišką turinį, pavyzdžiui, trumpus vaizdo siužetus ir nuomonės formuotojų pasiūlymus ir tokiu būdu didinti informuotumą ir dalyvavimą.

Jaunųjų europiečių tinklas (angl. Network of Young Europeans) – projektas, skirtas informuoti apie ES veiksmus ir galimybių ribas, suburti įvairius žmones visoje Europoje ir skatinti diskusijas interneto platformoje, kurioje būtų organizuojami projektai ir skelbiami jų rezultatai.

At(rask) savo balsą (angl. Find(ing) your voice) – projektas, pagal kurį tris kartus per metus būtų rengiami aukščiausiojo lygio susitikimai kurių metu vyktų tiesioginis dialogas ir veikla Europos jaunimui ir politikams, taip pat būtų sukurta interneto svetainė su interaktyviu turiniu ir informacija.

Kurkite savo ateitį – išsakykite savo nuomonę (angl. Shape your future – express yourself) – interneto svetainė, kurioje būtų galima teikti nuomones įvairiomis temomis, aktualiomis jaunimui iki 26 metų. Susipažinę su nuomone naudotojai galėtų spausti „patinka“ arba „nepatinka“, o pačios populiariausios nuomonės būtų pristatytos Europos Parlamente.

SharEU – programėlė, kuri susietų socialinius judėjimus su ES institucijomis, o šioje srityje besispecializuojantys moderatoriai kas mėnesį teiktų Europos Parlamentui ataskaitas apie pasiūlytas iniciatyvas, taip užmezgant glaudesnį ryšį su piliečiais.

Balsai, kuriuos verta išgirsti (angl. Voices worth being heard) – platforma, kurioje būtų galima skelbti iniciatyvas ir kalbas, skatinančias rinkėjus būti aktyviais ir kovoti už savo idėjas. Dalyviai atrinktų iniciatyvas, kurios būtų pristatytos Europos Parlamentui.

Moksleivius pasveikino EESRK pirmininkas Luca Jahier. Jis pasakė: „Turime sekti Gretos Thunberg pavyzdžiu: ji, drąsiai reikšdama savo mintis, sugebėjo per tokį trumpą laiką sutelkti tiek žmonių. Prašau jūsų, dalyvaukite šioje kovoje, nebijokite provokuoti, nes kovojate ne tik už savo, bet ir už mūsų ateitį“. EESRK pirmininko pavaduotoja komunikacijos klausimais Isabel Caño baigiantis renginiui pažymėjo:„Didžiuojamės, galėdami dalytis jūsų idėjomis, svajonėmis, entuziazmu ir sprendimais tokioje institucijoje, kaip EESRK, kurioje mes visi mokomės derinti pozicijas, nes tai būdas pasiekti bendrą sutarimą“. (dgf)