EESRK lankėsi Japonijoje, kad aptartų prekybos ir darnaus vystymosi klausimus

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ES ir Japonijos tęstinio darbo komiteto nariai lankėsi Japonijoje, kad aptartų ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) įgyvendinimą ir sustiprintų bendradarbiavimą su Japonijos partneriais. Vizito metu buvo surengta apskritojo stalo diskusija dėl žiedinės ekonomikos ir pirmasis ES ir Japonijos bendras dialogas su pilietine visuomene pagal EPS.

ES ir Japonijos tęstinio darbo komiteto pirmininkė Eve Päärendson nurodė, kad „ES ir Japonijos EPS yra itin svarbus pasaulio mastu“.

Buvo aptarti darbo, moterų dalyvavimo darbo rinkoje, žiedinės ekonomikos potencialo skatinti darnų vystymąsi ir kiti klausimai.

Eve Päärendson palankiai įvertino sėkmingą ES ir Japonijos pilietinės visuomenės dialogą ir pridūrė, kad tai rodo, jog tokio pobūdžio dialogas galėtų suteikti pridėtinės vertės stiprinant abipusius ryšius. (dgf)