Vasario mėn. EESRK priėmė nuomones dėl Europos Komisijos 2020 m. metinės tvaraus augimo strategijos (ECO/502) ir dėl rekomendacijų dėl euro zonos ekonominės politikos (ECO/503). Nuomonės yra Komiteto indėlis į diskusijas dėl ateinančių ir vėlesnių metų ekonominių prioritetų, kuriuos Europos Vadovų Taryba oficialiai patvirtins kovo mėn.

Komitetas palankiai vertina strategijoje išdėstytą požiūrį, DVT įtraukimą, didesnį dėmesį ilgalaikiams tikslams ir investicijų rodikliams. Jis taip pat džiaugiasi, kad atkreipiamas dėmesys į socialines teises, ir ragina konkrečiai atsižvelgti į lyčių klausimą.

EESRK ragina ES valstybes nares tvarų ekonomikos augimą laikyti vienu svarbiausių 2020 m. ir vėlesnio laikotarpio Europos ir nacionalinės ekonomikos politikos prioritetų. Komiteto nuomone, Europos žaliasis kursas yra ne tik esminis ES šalių ekonomikos poslinkis, bet ir galimybė padidinti ekonomikos klestėjimą ir konvergenciją euro zonoje ir visoje ES. Žaliasis kursas turėtų tapti būsimos ES ir euro zonos ekonomikos politikos pagrindu ir paskatinti naują ekonomikos poslinkį. Todėl prie jo reikėtų derinti ekonominius prioritetus.

Norint pasiekti žaliojo kurso ir tvaraus ekonomikos augimo tikslus, reikės imtis reformų ir investicijų. EESRK mano, kad Teisingos pertvarkos fondui ir mechanizmui siūlomo finansavimo nepakaks. Jis siūlo didinti šioms dviem priemonėms skirtus finansinius išteklius ir ragina imtis papildomų priemonių siekiant supaprastinti ir sustiprinti privatųjį ir viešąjį finansavimą.

Be to, Komitetas rekomenduoja papildyti dabartinę ECB skatinamąją pinigų politiką atsargiai agresyvia fiskaline politika euro zonoje. Reikėtų užtikrinti subalansuotą ekonomikos politikos ir įvairių EPS ramsčių sąveiką ir viešosioms investicijoms taikyti subalansuoto biudžeto taisyklę.

Be to, EESRK nuomone, svarbu užtikrinti finansų rinkos stabilumą įgyvendinant likusius pagrindinius bankų sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos užbaigimo elementus ir sukurti būsimus poreikius atitinkančią mokesčių sistemą. (jk)