ES turėtų ryžtingiau kovoti su melagingomis naujienomis

„Socialinės medijos reguliavimas, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymas ir parama nepriklausomai kokybiškai žurnalistikai – tai keletas iš pagrindinių sąlygų kovojant su dezinformacija ir užtikrinant ES demokratiją“, – teigia EESRK.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengė viešą klausymą, kad išnagrinėtų kampanijų, kuriomis buvo skatinamas balsuotojų aktyvumas paskutiniuose rinkimuose į Europos Parlamentą, poveikį ir išanalizuotų galimybes kovoti su dezinformacija ir užtikrinti, kad kitą penkerių metų institucinį ciklą visuomenė aktyviau dalyvautų politinių ES sprendimų priėmimo procese.

Klausymas parodė, kad europiečiams vis didesnį poveikį daro melagingų naujienų antplūdis, prastos kokybės žurnalistika, kurioje daugiau dėmesio skiriama sensacijoms nei nešališkiems reportažams, ir išfiltruotas socialinės medijos turinys, kad atitiktų įvairius komercinius ir politinius interesus.

Klausymas buvo suorganizuotas siekiant gauti pastabų EESRK tiriamajai nuomonei „Kampanijų dėl dalyvavimo politinių sprendimų priėmimo procese poveikis“, kurios pranešėja – Marina Škrabalo.

Klausyme dalyvavo ne tik ES institucijų ir ES Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos atstovai, bet ir Europos žurnalistų federacijos, Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupės, ES „DisinfoLab“, „Carnegie Europe“ ir Europos skaitmeninių teisių (EDRi) aukščiausio lygio pareigūnai.

EESRK nuomonė bus pristatyta kovo mėn. EESRK plenarinėje sesijoje. (ll)