Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengė diskusiją su Tarptautine darbo organizacija (TDO) dėl darbo ateities ir Europos socialinių teisių ramsčio, siekdamas išnagrinėti tolesnes bendradarbiavimo galimybes ir paskatinti dėti daugiau pastangų, kad greitai besikeičiantis darbo pasaulis būtų sąžiningas, deramas ir įtraukus būsimoms/ateities kartoms.

Diskusija vyko per EESRK – Europos pilietinei visuomenei atstovaujančios ES institucijos – plenarinę sesiją Briuselyje. EESRK šiltai sutiko TDO generalinį direktorių Guy Ryderį, kuris pristatė TDO šimtmečio deklaraciją dėl darbo ateities.

Pasveikinęs Guy Ryderį su 100-osiomis TDO įsteigimo metinėmis, Luca Jahier išreiškė savo organizacijos įsipareigojimą tęsti diskusijas dėl darbo ateities.

Kreipdamasis į plenarinę asamblėją, Guy Ryder nurodė, kad TDO išsikėlė uždavinį išsiaiškinti, kaip formuoti darbo ateitį pagal mūsų puoselėjamas vertybes tokiomis aplinkybėmis, kai žmonės nuolat baiminasi dėl savo profesinės ateities.

Jis pažymėjo, kad šimtmečio deklaracija turi daug panašumų su Europos socialinių teisių ramsčiu. Generalinis direktorius pabrėžė, kad svarbu išsaugoti kolektyvinių derybų vaidmenį, ir pareiškė manąs, kad šioje srityje itin svarbus vaidmuo tenka EESRK. Jis taip pat svarstė, kokį poveikį EESRK nuomonės gali turėti pasauliniams užimtumo bei socialiniams standartams ir bendradarbiavimui su ES nepriklausančiomis šalimis.

Kalbėdamas apie Europos žaliąjį kursą, Guy Ryder teigė, kad pertvarka siekiant anglies dioksido poveikio neutralumo iki 2050 m. reiškia, kad „ateitis kuriama kartu su žmonėmis, o ne jiems primetama“.

Tikėdamiesi stiprinti EESRK ir TDO bendradarbiavimą, EESRK nariai ir Guy Ryder pasikeitė nuomonėmis apie svarbiausius ekonomikos iššūkius.

Prieš pat plenarinę sesiją už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar atidarė parodą „Tarptautinė darbo organizacija: 100 socialinės apsaugos metų“. (ll)