Europos senjorų kursas. ES ir valstybės narės turi užtikrinti kokybišką ilgalaikę priežiūrą

EESRK ataskaitoje nurodoma, kad padėtis slaugos namuose sektoriuje yra netvari, slaugytojų darbo sąlygos yra ant paprasčiausio išnaudojimo ribos, o slaugomiesiems asmenims sudėtinga rasti įperkamos ir kokybiškos priežiūros paslaugų. Tokia padėtis susidarė dėl nepakankamos valstybės paramos slaugos pramonei ir yra politinio aplaidumo rezultatas.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paskelbė ataskaitą „Kartu gyvenančių slaugytojų darbo ateitis Europoje“, kurioje nurodoma būtinybė, kad valstybės aktyviau dalyvautų ir imtųsi veiksmingų priemonių nacionaliniu ir Europos lygmeniu, kad sureguliuotų nesaugią slaugytojų ir slaugomųjų asmenų padėtį šiame sparčiai augančiame sektoriuje.

Ataskaitoje nurodoma, kad dėl demografinių pokyčių toliau augant ilgalaikio ir kartu gyvenančių slaugytojų darbo paklausai, dėl Europos visuomenės senėjimo ir augančių poreikių, susijusių su lėtinėmis ligomis, valstybė artimiausiu metu turės ne tik daug investuoti į slaugos ekonomiką, kad ją subsidijuotų, bet ir atlikti svarbų vaidmenį reguliuojant ir profesionalizuojant slaugos darbą.

EESRK ataskaitoje kartu gyvenantys slaugytojai apibrėžiami kaip darbuotojai, įdarbinti teikti priežiūros paslaugas vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms, kurie gyvena privačiose gyvenamuosiuose namuose ir yra slaugomieji asmenys, ir apžvelgiami vizitai į Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Italiją ir Lenkiją, pasirinktas kaip kartu gyvenančių slaugytojų kilmės ir paskirties šalis ES.

Vizitai į šias šalis ir ataskaita yra tolesnė veikla, susijusi su 2016 m. EESRK nuomone „Kartu gyvenančių slaugytojų teisės“, pirmuoju ES lygmens politikos dokumentu, kuriame nagrinėjamas jų darbo sąlygų klausimas.

„Mūsų kalbinti žmonės – nesvarbu, ar jie atstovauja darbuotojams, darbdaviams ar slaugomiesiems asmenims – iš esmės kritikavo kartu gyvenančių slaugytojų darbo struktūrines problemas. Didžiausias jų priekaištas buvo tas, kad išnaudojamos moterys migrantės ir judžių profesijų moterys, o tai ne tik neetiška ir gėdinga, bet ir netvaru“, – sakė EESRK narys Adam Rogalewski, kuris ataskaitą parengė kartu su Kembridže įsikūrusia mokslininke Karol Florek.

Visą ataskaitą rasite čia. (ll)