EESRK rems Komisijos pastangas derinti siekius su veiksmais, kad iki 2050 m. būtų užtikrintas neutralus poveikis klimatui, o tvarumas taptų mūsų asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės pagrindu. 2020 m. vasario 20 d. Briuselyje vykusiiame plenariniame posėdyje EESRK pirmininkas Luca Jahier pritarė šių metų Europos Komisijos darbo programai ir sutelktam dėmesiui į darnų vystymąsi siekiant ekologiškesnės Europos.

Per diskusiją, kurioje dalyvavo už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Maroš Šefčovič, Luca Jahier nurodė, kad EESRK palankiai vertina tai, kad pirmoji Komisijos darbo programa grindžiama varomąja jėga, skatinančia pereiti prie teisingos, neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės Europos. „Mes visiškai pritariame Europos žaliajam kursui kaip pagrindiniam pokyčius lemiančiam veiksniui, todėl EESRK norėtų pradėti nuolatinį dialogą dėl darnaus vystymosi“, – pareiškė jis.

Maroš Šefčovič su džiaugsmu pažymėjo, kad pagrindiniai 2020 m. Komisijos darbo programos prioritetai atitinka Komiteto įvardytus prioritetus, būtent dvejopa su skaitmeninimu ir klimato kaita susijusi pertvarka, demografinių pokyčių iššūkiai ir būtinybė užtikrinti, kad įmonės ir pramonė galėtų toliau diegti inovacijas ir konkuruoti sudėtingesnėje pasaulinėje aplinkoje. „2020 m. darbo programa bus ne tik mūsų darbo pagrindas pirmaisiais kadencijos metais – pagal ją bus nustatyta vizija, kryptis ir tempas ateinantiems penkeriems metams ir vėliau. Tai plataus užmojo programa su 43 politikos tikslais ar dokumentų rinkiniais“, – pabrėžė jis. (mp)