Naujasis ES biudžetas. Mažiau siekianti Sąjunga?

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Šiuo metu patiriama koronaviruso grėsmė ir pabėgėlių krizė su naujausiomis šios žmogiškosios dramos apraiškomis prie Turkijos ir Graikijos sienos dar kartą parodo, kaip skubiai reikia bendro Europos reagavimo sprendžiant problemas, kurias įveikti – ne atskirų valstybių narių jėgoms. ES institucijoms labiau nei kada nors anksčiau reikia ne tik susitarti dėl ES masto priemonių ir strategijų, bet ir iš esmės paremti šias iniciatyvas ištekliais.

Naujosios Europos Komisijos šūkis – „Daugiau siekianti sąjunga“, kelianti plataus užmojo socialinius, aplinkos apsaugos ir politinius tikslus. Įvairiais pasiūlymais, kaip antai dėl ES minimalaus darbo užmokesčio ir Europos žaliojo kurso, siekiama atkurti visuomenės pasitikėjimą Sąjunga, spręsti neatidėliotinus klausimus ir užtikrinti, kad pramonės pertvarka ir perėjimas prie žaliosios ekonomikos vyktų kuo tvariau vertinant socialiniu, ekonominiu ir aplinkos apsaugos požiūriu. Kad šiems tikslams įgyvendinti būtų padėtas esminis pagrindas, Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į EESRK ir Regionų komiteto rekomendacijas, pasiūlė valstybėms narėms biudžetui skirti 1,3 proc. savo BNP. 

Tačiau šis dydis, kuris būtų tik programos įgyvendinimui būtinas minimumas, Taryboje buvo sumažintas: kai kurios valstybės narės bando apriboti DFP (daugiametę finansinę programą) iki 1 proc. valstybių narių BNP – gerokai mažiau net Komisijos kukliai prašomo 1,11 proc. Tai greičiausiai reiškia, kad lėšos sanglaudos priemonėms bus sumažintos daugiau kaip 12 proc., o BŽŪP – 14 proc., ir naujiems plataus užmojo planams nebus suteikta veiksmingo pagrindo.

Dabartiniai siūlomi DFP apkarpymai gali paversti Europos žaliąjį kursą neveiksmingu, kelti pavojų itin svarbioms ES sanglaudos pastangoms ir palikti Sąjungą ir jos valstybes nares bejėges atremti bendrus iššūkius. Dabar labiau nei kada nors anksčiau mums reikia, kad Europos Parlamentas apgintų savo poziciją, o valstybės narės prisimintų, kad Europos Sąjunga – tai ne tik biudžetas. Kadangi problemų daugėja užsienyje, o populizmas stiprėja dėl nelygybės, kai kurių Europos pagrindinių partijų mėginimai dėtis nuosaikiais euroskeptikais nenaudingi niekam. (prp)