parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ Rijekoje (Kroatija) organizuoja konferenciją, kad aptartų pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendžiant pagrindines šiandienos Europos problemas svarbą.

Pastaraisiais metais ES susiduria su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, klimato kaita, biologinės įvairovės nykimu, išaugusia migracija ir pilietinės visuomenės erdvės mažėjimu, kurie gali sukelti naują grėsmę ES pagrindinėms vertybėms.

Kita vertus, ES taip pat pastebimas pilietinis aktyvumas. Vykstant šiems procesams, daugelis ES piliečių parodė savo solidarumą su kitais ir norą siekti darnios gyvensenos.

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ nori iškelti šį klausimą ir pakviesti narius ir pilietinės visuomenės atstovus aptarti jų vaidmens propaguojant ir apsaugant pagrindines Europos vertybes, pavyzdžiui, žmogaus teises, demokratiją, lygybę ir teisinę valstybę.

Konferencija Pilietinė visuomenė – Europos vertybių kertinis akmuo vyks Rijekoje, Kroatijos pakrantės mieste ir 2020 m. Europos kultūros sostinėje, Rijekos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų fakultete.

Diskusija vyks trijose grupėse, kurioms pirmininkaus EESRK grupės „Įvairovė Europa“ narys iš Kroatijos.

Pirmoji Lidijos Pavić-Rogošić vadovaujama grupė nagrinės pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį apsaugant svarbiausius demokratijos ramsčius: nepriklausomą teismų sistemą ir institucijas, kritišką pilietinę visuomenę ir nepriklausomą žiniasklaidą.

Antrojoje grupėje pranešėjai ir visuomenės atstovai aptars, kaip ES ir pilietinio solidarumo šalininkai galėtų bendradarbiauti sprendžiant darnaus atsako į intensyvius pasaulinius migracijos srautus klausimą. Diskusiją ves Marina Škrabalo.

Paskutinė grupė, vadovaujama Toni Vidano, daugiausiai dėmesio skirs Europos žaliajam kursui ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmeniui rengiant ir įgyvendinant šią ES darbotvarkę, kuri gali lemti didelius pokyčius.

Ši konferencija Iš pradžių buvo suplanuota kovo 25 d., tačiau dėl COVID-19 protrūkio turėjo būti nukelta. Naujausios informacijos ieškokite adresu https://bit.ly/2xsqqEY. (cl)