Europos Parlamentas turi reikalauti stipraus ES biudžeto 2021–2027 m. laikotarpiu

EESRK ryžtingai pakartojo savo raginimą 2021–2027 m. laikotarpiu daugiametei finansinei programai (DFP) skirti 1,3 proc. 27 ES valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų. Šis raginimas pateiktas itin svarbiu momentu siekiant susitarti dėl kito ilgalaikio ES biudžeto, turint omenyje, kad Europos Vadovų Taryba dar tik rengia savo poziciją.

Per vasario mėn. vykusią ECO skyriaus diskusiją dėl derybų dėl DFP padėties, kurioje dalyvavo Europos Parlamento Biudžeto komiteto pirmininkas Johan Van Overtveldt, EESRK nariai paragino Parlamentą siekti plataus užmojo ES biudžeto. Atsižvelgdama į šiuo metu neaiškią geopolitinę ir ekonominę padėtį, didžiąsias pasaulines tendencijas, visuomenės iššūkius ir naująjį Europos žaliąjį kursą, Europos Sąjunga turi patvirtinti stiprų biudžetą, kuris atitiktų numatomus veiksmus.

„Labai svarbu, kad nuosekli DFP po 2020 m. padėtų atremti/įveikti ES kylančius naujus iššūkius: įgyvendinti naująjį žaliąjį kursą, susidoroti su skaitmeninės ekonomikos nulemtais pokyčiais ir išlaikyti veiksmingą sanglaudos politiką“, – nurodė ECO skyriaus pirmininkas Stefano Palmieri.

EESRK nariai pažymėjo, kad dabar labiau nei kada nors anksčiau ES reikia patikimo ir plataus užmojo naujo biudžeto, kuris pateisintų žmonių lūkesčius.

Diskusijos svečias Johan Van Overtveldt teigė, kad neaišku, ar derybose su Taryba Parlamentas ir toliau vieningai pritars raginimui skirti 1,3 proc. BNP. „Nedvejodamas galiu teigti, kad Europos Parlamentas yra tvirtai pasiryžęs intensyviai derėtis dėl to, kur galiausiai bus pasiektas kompromisas“, – kalbėjo jis. Bet kokiu atveju Parlamentas reikalaus nenumatytų atvejų plano, nes negalima atmesti tikimybės, kad susitarimo nepavyks pasiekti iki 2021 m. sausio 1 d., o tai neigiamai paveiktų galimybę laiku pradėti naujas programas.

Galiausiai kalbėjusieji paragino valstybių ir vyriausybių vadovus kuo greičiau Europos Vadovų Taryboje pasiekti susitarimą, su kuriuo galėtų sutikti Europos Parlamentas.

Susipažinkite su atitinkama EESRK nuomone. (jk)