Įmonės už neutralaus poveikio klimatui Europą – kuo geriau pasinaudoti DVT ir žaliuoju kursu

parengė EESRK Darbdavių grupė

Europoje atsiranda vis daugiau savo mąstyseną jau pakeitusių įmonių, kurios vykdydamos savo kasdienę veiklą atsižvelgia ne vien tik į verslo aspektus, bet ir į aplinkosaugos bei socialinius reikalavimus. Kad būtį sėkmingai pereita prie žaliosios ekonomikos, ES turi sudaryti vienodas sąlygas savo įmonėms ir didinti konkurencingumą ir investicijas. Tai yra keletas iš kovo 9 d. Splite (Kroatija) vykusios konferencijos „Įmonės už neutralaus poveikio klimatui Europą – kuo geriau pasinaudoti DVT ir žaliuoju kursu“ išvadų.

Atidarydamas konferenciją EESRK Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk pastebėjo, kad „kalbant apie neutralaus poveikio klimatui tikslą ir DVT, verslas yra ne problema, o dalis jos sprendimo“.

Kroatijos darbdavių asociacijos pirmininkė Gordana Deranja pabrėžė, kad atskaitos taškas įvairiose ES šalyse ar net regionuose yra nevienodas. Į tai reikėtų atsižvelgti pereinant prie žaliosios ekonomikos.

„Skirtingose ES šalyse Europos ekonomikos ir DVT derinimo pažanga bus daroma nevienodai, tačiau tai yra lūžio taškas, visų pirma mažesnėms ekonomikoms“, – nurodė Kroatijos aplinkos apsaugos ir energetikos ministras Tomislav Ćorić.

Pirmojoje diskusijų grupėje daugiausiai dėmesio skirta tam, kaip įmonės į savo kasdienę veiklą įtraukia darnaus vystymosi tikslus. Dalyviai sutarė, kad tvarumo ir aplinkos klausimai daro vis didesnį poveikį vartotojų sprendimams. Ateityje bus sėkmingos tik tos įmonės, kurios prisitaikė prie naujos mąstysenos ir DVT laikė neatsiejama savo verslo modelio dalimi.

Antroji diskusijų grupė nagrinėjo Europos žaliojo kurso poveikį ES pramonei. Diskusijos dalyviai padarė išvadą, kad Europos žaliasis kursas turi būti įgyvendinamas kartu sudarant vienodas sąlygas pasaulinėse rinkose konkuruojančioms įmonėms.

Konferenciją kartu organizavo Darbuotojų grupė, Kroatijos darbdavių asociacija, JT Pasaulinio susitarimo tinklas Kroatijoje ir Splito universiteto ekonomikos fakultetas. (lj)