Vietos požiūris – 4 dalis.Ilgas ir vingiuotas kelias į prieinamumą

Atsižvelgdami į rengiamą ES darbotvarkę dėl negalios, 4 dalyje „Ilgas ir vingiuotas kelias į prieinamumą“ aptariame neįgaliųjų užimtumo padėtį. Kalbame apie tai, ką ES turėtų padaryti, kad darbo vietos joje taptų įtraukesnės ne tik materialiniu aspektu, bet ir visuomenės, kuri beveik neišvengiamai žmogų mato tik per jo negalios prizmę, kolektyvinėje sąmonėje.

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

buvo tikimasi, kad paskutiniame vasario mėn. įvykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime vadovai padarys didelę pažangą, kad pasiektų susitarimą dėl ilgalaikio biudžeto – daugiametės finansinės programos. Tačiau dėl didelių nuomonės skirtumų kompromiso pasiekti nepavyko.

Jeigu nebus susitarta, mūsų lauks dar vienas sąstingis, kurio dėl dabartinės geopolitinės padėties sau leisti negalime.

ES negali atidėlioti skubių prioritetų ir negali leisti, kad užsitęstų derybos po „Brexitʼo“, nes tai nukreips energiją nuo kitų prioritetų: migracijos dokumentų rinkinio, žaliojo kurso, skaitmeninės pertvarkos, ekologinės pertvarkos ir daugelio kitų.

Trumpai

ES turėtų ryžtingiau kovoti su melagingomis naujienomis

„Socialinės medijos reguliavimas, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymas ir parama nepriklausomai kokybiškai žurnalistikai – tai keletas iš pagrindinių sąlygų kovojant su dezinformacija ir užtikrinant ES demokratiją“, – teigia EESRK.

EESRK lankėsi Japonijoje, kad aptartų prekybos ir darnaus vystymosi klausimus

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ES ir Japonijos tęstinio darbo komiteto nariai lankėsi Japonijoje, kad aptartų ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) įgyvendinimą ir sustiprintų bendradarbiavimą su Japonijos partneriais. Vizito metu buvo surengta apskritojo stalo diskusija dėl žiedinės ekonomikos ir pirmasis ES ir Japonijos bendras dialogas su pilietine visuomene pagal EPS.

EESRK naujienos

2020 m. Europos piliečių iniciatyvos diena. Aktyvistai ragina užtikrinti reikšmingą visuomenės dalyvavimą konferencijoje dėl Europos ateities

Apžvelgdami savo patirtį organizuojant Europos piliečių iniciatyvas (EPI), 2020 m. vasario 25 d. Europos piliečių iniciatyvos dienoje dalyvavę aktyvistai įspėjo, kad nederėtų klausti žmonių, kokios Europos jie nori, o po to nekreipti dėmesio į jų nuomonę.

Europos Parlamentas turi reikalauti stipraus ES biudžeto 2021–2027 m. laikotarpiu

EESRK ryžtingai pakartojo savo raginimą 2021–2027 m. laikotarpiu daugiametei finansinei programai (DFP) skirti 1,3 proc. 27 ES valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų. Šis raginimas pateiktas itin svarbiu momentu siekiant susitarti dėl kito ilgalaikio ES biudžeto, turint omenyje, kad Europos Vadovų Taryba dar tik rengia savo poziciją.

EESRK išvien su Europos Komisija propaguoja Europos žaliąją ateitį

EESRK rems Komisijos pastangas derinti siekius su veiksmais, kad iki 2050 m. būtų užtikrintas neutralus poveikis klimatui, o tvarumas taptų mūsų asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės pagrindu. 2020 m. vasario 20 d. Briuselyje vykusiame plenariniame posėdyje EESRK pirmininkas Luca Jahier pritarė šių metų Europos Komisijos darbo programai ir sutelktam dėmesiui į darnų vystymąsi siekiant ekologiškesnės Europos.

Kito dešimtmečio strategija dėl negalios. ES turėtų rodyti pavyzdį skatindama pažangią politiką

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas surengė aukšto lygio konferenciją, į kurią susirinko pagrindiniai politikos negalios srityje subjektai, kad aptartų naują ES strategiją šiuo klausimu. Ši strategija dar rengiama ir ateinantį dešimtmetį turėtų daryti didelį poveikį milijonams neįgalių ES piliečių visose jų gyvenimo srityse.

EESRK ir TDO dės daugiau pastangų, kad ateityje darbas atitiktų mūsų puoselėjamas vertybes

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengė diskusiją su Tarptautine darbo organizacija (TDO) dėl darbo ateities ir Europos socialinių teisių ramsčio, siekdamas išnagrinėti tolesnes bendradarbiavimo galimybes ir paskatinti dėti daugiau pastangų, kad greitai besikeičiantis darbo pasaulis būtų sąžiningas, deramas ir įtraukus ateities kartoms.

Skaidrių ES maisto grandinės taisyklių šalininkai kreipiasi į EESRK plenarinę sesiją

Paskutinėje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavo Europos piliečių iniciatyvos „Eat Original. Unmask Your Food“ iniciatoriai. Šia iniciatyva Europos Komisija raginama nustatyti privalomą visų maisto produktų kilmės ženklinimą siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir užtikrinti vartotojų teisę į informaciją.

EESRK pasirengęs bendradarbiauti su Europos Komisija dėl naujo migracijos ir prieglobsčio pakto

Europos lygmeniu skubiai reikia naujo susitarimo dėl migracijos, todėl EESRK yra pasirengęs remti Komisijos dedamas pastangas. 2020 m. kovo 3 d. kalbėdamas Briuselyje EESRK pirmininkas Luca Jahier aiškiai pasakė, kad migracija yra EESRK prioritetas. Tai rodo jau daugelį metų vykdoma aktyvi Komiteto veikla šioje srityje.

EESRK priėmė poziciją dėl 2020 m. ekonominių prioritetų

Vasario mėn. EESRK priėmė nuomones dėl Europos Komisijos 2020 m. metinės tvaraus augimo strategijos (ECO/502) ir dėl rekomendacijų dėl euro zonos ekonominės politikos (ECO/503). Nuomonės yra Komiteto indėlis į diskusijas dėl ateinančių ir vėlesnių metų ekonominių prioritetų, kuriuos Europos Vadovų Taryba oficialiai patvirtins kovo mėn.

Tvari Europos ateitis priklauso nuo žaliavų baterijoms prieinamumo

Europos Sąjunga turi kuo greičiau užsitikrinti nuolatinę prieigą prie žaliavų, kad būtų sukurta stipri elektromobilių baterijų gamybos pramonė. Į šį susirūpinimą keliantį klausimą paraginta atkreipti dėmesį per 2020 m. vasario 5 d. Briuselyje vykusią Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus (TEN) diskusiją.

Europos senjorų kursas. ES ir valstybės narės turi užtikrinti kokybišką ilgalaikę priežiūrą

EESRK ataskaitoje nurodoma, kad padėtis slaugos namuose sektoriuje yra netvari, slaugytojų darbo sąlygos yra ant paprasčiausio išnaudojimo ribos, o slaugomiesiems asmenims sudėtinga rasti įperkamos ir kokybiškos priežiūros paslaugų. Tokia padėtis susidarė dėl nepakankamos valstybės paramos slaugos pramonei ir yra politinio aplaidumo rezultatas.

Grupių naujienos

Įmonės už neutralaus poveikio klimatui Europą – kuo geriau pasinaudoti DVT ir žaliuoju kursu

parengė EESRK Darbdavių grupė

Europoje atsiranda vis daugiau savo mąstyseną jau pakeitusių įmonių, kurios vykdydamos savo kasdienę veiklą atsižvelgia ne vien tik į verslo aspektus, bet ir į aplinkosaugos bei socialinius reikalavimus. Kad būtį sėkmingai pereita prie žaliosios ekonomikos, ES turi sudaryti vienodas sąlygas savo įmonėms ir didinti konkurencingumą ir investicijas. Tai yra keletas iš kovo 9 d. Splite (Kroatija) vykusios konferencijos „Įmonės už neutralaus poveikio klimatui Europą – kuo geriau pasinaudoti DVT ir žaliuoju kursu“ išvadų.

Naujasis ES biudžetas. Mažiau siekianti Sąjunga?

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Šiuo metu patiriama koronaviruso grėsmė ir pabėgėlių krizė su naujausiomis šios žmogiškosios dramos apraiškomis prie Turkijos ir Graikijos sienos dar kartą parodo, kaip skubiai reikia bendro Europos reagavimo sprendžiant problemas, kurias įveikti – ne atskirų valstybių narių jėgoms. ES institucijoms labiau nei kada nors anksčiau reikia ne tik susitarti dėl ES masto priemonių ir strategijų, bet ir iš esmės paremti šias iniciatyvas ištekliais.

Pilietinė visuomenė – Europos vertybių kertinis akmuo

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ Rijekoje (Kroatijoja) organizuoja konferenciją, kad aptartų pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendžiant pagrindines šiandienos Europos problemas svarbą. Pastaraisiais metais ES susiduria su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, klimato kaita, biologinės įvairovės nykimu, išaugusia migracija ir pilietinės visuomenės erdvės mažėjimu, kurie gali sukelti naują grėsmę ES pagrindinėms vertybėms.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Kitos melodijos skambesys – moterys Europos muzikos kultūroje

Šių metų Moters dienai paminėti kovo 8 d. EESRK organizuoja parodą „Moteriškos melodijos“, kuria pagerbiamos Europos muzikantės.

Parodoje nagrinėjamas muzikančių socialinis identitetas nuo XVI a. iki šių dienų. Joje eksponuojama keletas biografinių stendų, pagerbiančių šimtus moterų kompozitorių ir muzikančių visoje Europoje ir kartu atsekama muzikinės kultūros raida.

Paroda rengiama bendradarbiaujant su Italijos asociacija Moteriška toponimija, kuriai įteiktas 2019 m. EESRK pilietinės visuomenės apdovanojimas už kovą su lyčių nelygybe vietas pavadinant įžymių moterų vardais. (ck)