Oliver Röpke perima pirmininkavimą EESRK darbuotojų grupei

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Kovo 1 d. Oliver Röpke tapo naujuoju EESRK darbuotojų grupės pirmininku, pakeisdamas šiame poste Gabriele Bischoff, kuri grupei vadovavo nuo 2015 m. spalio mėn.

Savo kadencijos metu Gabriele Bischoff kovojo už tai, kad būtų kuriamas, skelbiamas ir įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis, už tokią ES, kuri gina ir įgalėja savo piliečius ir už ES, kuri rūpinasi visais, o ne keletu žmonių. Ji buvo ir bus ryžtinga Europos projekto ir Europos pagrindinių vertybių rėmėja. Jos būsimas projektas – 2019 m. Europos Parlamento rinkimai. Juose Gabriele Bischoff yra iškėlusi savo kandidatūrą.

Atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus Europos Sąjungos iššūkius, jos vertybes ir ypač į dirbančius žmones, Oliver Röpke sieks propaguoti Komiteto, o ypač jo Darbuotojų grupės, vaidmenį. Jis dirbs, kad Europa priartėtų prie europiečių ir taptų tokia Europa, kuri gina žmones ir jų interesus. O. Röpke bus teisingų gyvenimo ir darbo sąlygų propaguotojas ir dirbs darbuotojų labui. Jis sutelks Darbuotojų grupės pajėgumus: jos narių gebėjimą susitarti bendro tikslo vardan, nepaisant skirtingos patirties profesinėse sąjungose.

Daugiau kaip 20 metų O. Röpke dirbo Austrijos profesinės sąjungos konfederacijoje (ÖGB) ir jos organizacijose narėse, kur ėjo atsakingas pareigas, pirmiausia nacionaliniu lygmeniu, paskui Briuselyje, o nuo 2008 m. jis buvo Austrijos federalinio vykdomojo komiteto narys. Nuo 2001 m. jis atstovauja ÖGB Europos profesinių sąjungų konfederacijos vykdomajame komitete. (mg)