Komisijos narys Phil Hogan Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. BŽŪP biudžeto likimas dabar įstatymų leidėjų rankose

Vasario 20 d. Komisijos narys Phil Hogan atvyko į EESRK aptarti būsimos BŽŪP.

P. Hogan pabrėžė, kad BŽŪP būtina modernizuoti. Mainais už specialią poziciją ES biudžete BŽŪP, be maisto produktų, turėtų tiekti ir kitas viešąsias gėrybes.

Biudžeto klausimu Komisijos narys teigė: „Taikant bendro sprendimo su Europos Parlamentu procedūrą valstybės narės turi visišką laisvę didinti savo bendrą biudžetą siekiant palaikyti dabartinį BŽŪP lygį.“ Jis vylėsi, kad susitarimas dėl daugiametės finansinės programos bus greitai pasiektas, nes ūkininkams reikia su priemonėmis ir biudžetu susijusio tikrumo ir stabilumo.

Komisijos narys taip pat paminėjo politinį susitarimą dėl naujos taisyklės, kuria uždraudžiama tam tikra nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje – šiuo klausimu EESRK svariai prisidėjo rengdamas savo nuomonę, – dėl kurios bus balsuojama kovo mėn. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.

Per diskusijas su Komisijos nariu EESRK narys John Bryan pareiškė, kad EESRK remia stiprią BŽŪP su solidžiu biudžetu, nes BŽŪP yra svarbi taikai ir sanglaudai užtikrinti.

EESRK NAT skyriaus pirmininkas Maurizio Reale atkreipė dėmesį į tai, kad būsimoje BŽŪP daugiau dėmesio reikia skirti klimato kaitai ir būtinybei laisvosios prekybos susitarimuose geriau apsaugoti ūkininkus.

EESRK Tvaraus vystymosi observatorijos pirmininkas Peter Schmidt pabrėžė, kad būtina veiksmingiau kovoti su nesąžininga praktika maisto grandinėje ir kad darnaus vystymosi tikslai turėtų būti įtraukti į mūsų maisto politiką. Maisto importui turi būti taikomi tokie pat aukšti standartai, kokių reikalaujama iš ES gamintojų. (sma)