ES PEACE programa Šiaurės Airijoje turi būti tęsiama ir po „Brexit’o“

EESRK vasario mėn. plenarinėje sesijoje priėmė nuomonę, kuria pritariama, kad Europos taikos ir susitaikymo programa (PEACE) Šiaurės Airijoje būtų tęsiama ir po JK išstojimo iš ES. Ši nuolatinė parama laikoma lemiama, atsižvelgiant į „Brexitʼo“ derybose vykusias sudėtingas diskusijas dėl JK ir Airijos sienos.

Jane Morrice parengtojenuomonėje teigiama, kad „atsižvelgiant į dėl „Brexitʼo“ proceso susidariusią skubiai spręstiną padėtį ir galimą JK išstojimą, ES turi imtis priemonių, kad apsaugotų taikos procesą, atitinkančias naujus regiono poreikius po „Brexit’o““. Joje rekomenduojama ne tik išsaugoti tokią PEACE programą, kokia buvo pasiūlyta, bet ir pratęsti jos galiojimą, nes konfliktams spręsti prireiks laiko ir ilgesnės trukmės įsipareigojimų nei dabartiniai finansavimo ciklai.

EESRK teigia, kad reikėtų apsvarstyti galimybę daugiau dėmesio skirti komunikacijos veiklai, siekiant užtikrinti, kad piliečiai būtų visapusiškai informuoti apie konstruktyvų ES vaidmenį. Nuomonėje taip pat siūloma naudoti baltojo balandžio ženklą kaip ES programos PEACE finansuojamų projektų simbolį, tuo ją susiejant su kovo mėn. EESRK plenarinėje sesijoje numatoma pateikti kita Jane Morrice nuomone . Šioje nuomonėje siūloma nutiesti Europos taikos kelią iš Šiaurės Airijos į Nikosiją (Kipras) ir pavadinti jį „Baltojo balandžio keliu“, kuris sektų Airijos piligrimo Columbanus pėdomis Vakarų fronto keliu per Balkanus, sujungiant dvi susiskaldžiusias salas priešingose Europos pusėse. (dgf)