Darbdavių organizacijos kalba apie Europos Parlamento rinkimus

parengė EESRK Darbdavių grupė

Europos Parlamento rinkimų kampanijoje turi garsiai ir aiškiai nuskambėti verslo bendruomenės balsas. Darbdavių organizacijos turėtų ne tik išdėstyti savo poreikius ir lūkesčius kitai Europos Parlamento kadencijai, bet ir pabrėžti Europos Sąjungos teikiamą naudą jų veiklai ir kasdieniam žmonių gyvenimui. Tai keletas iš išvadų, padarytų vasario mėn. vykusiame EESRK darbdavių grupės posėdyje, kurio metu buvo diskutuota su BusinessEurope, ir Europos viešąsias paslaugas ir visuotinės svarbos paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centro (CEEP) atstovais.

Skaitmeninimas, ekologiškesnė ekonomika ir galimybė įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus bei naudotis įperkamomis technologijomis – tai, MVĮ požiūriu, didžiausi iššūkiai, kuriems atremti joms reikalinga ES parama“, – nurodė SMEunited generalinė sekretorė Veronique Willems. Ši organizacija mano, kad horizontali MVĮ skirta politika yra geresnė priemonė, padedanti pasiekti gerų rezultatų, nei orientavimasis į atskiru sektorius.

„Turime padėti žmonėms suvokti, kad Europos gyvenimo būdas yra geriausias gyvenimo būdas pasaulyje ir kad jį mums užtikrina ES. Už tai atsakinga visa verslo bendruomenė“, – pabrėžė BusinessEurope generalinis direktorius Markus Beyrer. Jo vadovaujamos organizacijos nariai dalyvauja kampanijose, kuriomis siekiama padidinti rinkėjų aktyvumą tiek per Europos Parlamento, tiek per nacionalinius rinkimus.

CEEP prioritetai sutelkti į tris aspektus: skaitmeninimą, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir visuomenės senėjimą. „Šios trys tendencijos yra mūsų veiklos pagrindas ir būtent jose bendradarbiaudami galime pasiekti dar daugiau“, – nurodė CEEP generalinė sekretorė Valeria Ronzitti. (lj)