Kova su populizmu – mūsų visų rūpestis

Kovojant su eurosepticizmu yra svarbūs du dalykai – ekonominė pažanga ir socialinis stabilumas, tačiau vien jų nepakanka: turi įsitraukti ir pilietinė visuomenė!

2019 m. vasario 20 d. Briuselyje pristačiusi tyrimą , EESRK grupė „Įvairovė Europa“ apžvelgė populizmo plitimą ES ir svarstė, kaip ir kodėl jis atsirado, taip pat pabrėžė pagrindinį pilietinės visuomenės vaidmenį kovojant su šiuo reiškiniu.

Nors ekonominė pažanga ir socialinis stabilumas yra labai svarbūs sprendžiant susirūpinimą keliančius klausimus, dėl kurių kyla euroskepticizmas, vien šių veiksnių nepakanka. Pilietinės visuomenės organizacijos turi imtis veiksmų, atskleisdamos Europos vertę bei svarbą ir priartindamos Europą prie piliečių. „Liberalios demokratijos išsaugojimas yra mūsų visų rūpestis, – kalbėjo EESRK grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Arno Metzler. – Manau, kad vienintelis būdas kovoti su populizmu – tai pasitelkti mūsų demokratinę sistemą – tą pačią sistemą, kurią populistai bando sumenkinti: ES turi ne tik kalbėti su žmonėmis, bet ir aktyviai jų išklausyti ir vesti dialogą. Europos pilietinė visuomenė turėtų padėti Sąjungai užmegzti ryšius su piliečiais, taip apribodama ir pažabodama populistinių partijų patrauklumą“, – tęsė jis.

Tyrimai rodo, kad ekonominis nuosmukis, socialinis nestabilumas ir žemas išsilavinimo lygis yra vieni svarbiausių veiksnių, kodėl visoje ES populistai yra vis labiau remiami. Tačiau reikia apsvarstyti ir kitus sudėtingesnius ir tarpusavyje susijusius klausimus, pavyzdžiui, siekį išsaugoti esamą padėtį ir būtinybę apsaugoti tradicines vertybes, monokultūras ar konkrečias tapatybes. (mp)