EESRK nariai balsavo už ES remiamas deramas minimalias pajamas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Už Europos pagrindų direktyvą dėl minimalių pajamų kurioje ragina Europos Komisiją sukurti privalomą ES sistemą, pagal kurią būtų nustatomos deramos minimalios pajamos, pritaikytos prie kiekvienos valstybės narės gyvenimo lygio. 

Siekiant veiksmingai spręsti rimtą ir nuolatinę skurdo Europoje problemą ir atkurti pasitikėjimą ES, reikalinga ES sistema, apibrėžta direktyvoje, nes iki šiol ES nepavyko įgyvendinti savo įsipareigojimų 20 mln. sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas, skaičių.

„Minimalios pajamos visų pirma yra politinis klausimas. ES turi priimti sprendimą, o Komisija negali dangstytis šioje srityje netinkamai taikomu subsidiarumo principu, kad nuspręstų, jog negali nieko padaryti sprendžiant tokią svarbią problemą, susijusią su žmogaus orumu ir teisėmis“, – teigė nuomonės pranešėjas Georges Dassis.

„ES turi imtis konkrečių veiksmų, siekiant padėti žmonėms, kurie neturi nieko. Jei šiandien ignoruosime jų vargą, rytoj gali būti per vėlu“, – nurodė G. Dassis.

EESRK Darbdavių grupė nepritarė pasiūlymui dėl privalomo instrumento ir parengė kontranuomonę, kurioje nariai teigė, kad minimalių pajamų klausimas turėtų būti sprendžiamas valstybių narių lygmeniu.

Kontranuomonei buvo nepritarta ir G. Dassisonuomonė savo iniciatyva buvo priimta 158 nariams balsavus už, 81 nariui balsavus prieš ir 12 narių susilaikius. (ll)