EESRK viešėjo klimato aktyvistė Greta Thunberg: „Mes kovojame už visų žmonių ateitį“

Likus šiek tiek daugiau kaip 90 dienų iki Europos Parlamento rinkimų, 2019 m. vasario 21 d. įvykusiame renginyje, kuriame dalyvavo aukščiausieji ES institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų iš visos Europos vadovai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) aptarė, kokį svarbų vaidmenį organizuota pilietinė visuomenė turi atlikti siekiant tikro „RenESanso“.

EESRK pirmininkas Luca Jahier, kalbėdamas apie visoje Europoje vis didėjantį euroskepticizmą, ksenofobiją ir rasizmą, teigė, kad puolama pati demokratija ir abejojama Europos vertybėmis. „Dabar ne laikas sudėti ginklus – dabar laikas svajoti ir būti drąsiems“, – kalbėjo jis. EESRK tenka svarbus vaidmuo: „Mes suteikiame balsą tūkstančiams „dirbančiosios Europos“ veidų. Turime užtikrinti, kad šis dialogas niekada nebūtų pažeistas. Blogiausia būtų tylėti. Veikiau turime stengtis, kad būtų išgirstas „gerųjų“ balsas.“ Baigdamas savo kalbą jis pabrėžė: „Visomis išgalėmis drąsiai veiksime tvarios Europos labui.“

 

Turime apsaugoti biosferą, orą, vandenynus, dirvožemį, miškus“, – tvirtino šešiolikmetė klimato aktyvistė iš Švedijos Greta Thunberg. Ji aiškiai pasakė, jog absoliučiai būtina dabar imtis veiksmų prieš klimato kaitą. Ji įspėjo, kad mūsų planetą nuo negrįžtamos katastrofos skiria vos kokie 11 metų. „Mes kovojame ne tik dėl jaunųjų kartų ateities – mes kovojame už visų žmonių ateitį. Ėmėmės daryti tvarką ir nesustosime tol, kol nebaigsime“, – baigdama pabrėžė ji.

Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker pritarė G. Thunberg inicijuotam judėjimui, nes „jis gali paskatinti pokyčius; jis išplito į daugybę miestų ir dabar Europos gatvėse reikalaujama to paties“. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Junckerio planas per dabartinę kadenciją labai padėjo didinti žaliąsias investicijas Europoje.

Europos regionų komiteto pirmininkas Karl-Heinz Lambertz nurodė, kad šiame renginyje buvo parodyta „bendra valia dirbti kartu“. „Mes visi kalbame apie tą patį dalyką: Sąjungos atstatymą“, – pabrėžė jis ir pridūrė, kad „neturime pamiršti to, kas jau atlikta, tačiau turime žengti naują žingsnį. Mūsų piliečiai ir regionai vis dar tebėra nepanaudojami mūsų demokratinių valstybių ištekliai. Turime juos visapusiškai įtraukti į Europos kūrimo procesą. Turime reformuoti Sąjungą pagal principą „iš apačios į viršų“.

Renginys „Pilietinė visuomenė už RenESansą“ buvo skirtas sutelkti pilietinę visuomenę remiant Europos demokratines vertybes, kaip įtvirtinta Sutartyse, ir apibrėžti kelią į Europos ateitį prieš Europos Parlamento rinkimus. Diskusijoje kartu su daugeliu kitų kalbėtojų dalyvavo BusinessEurope generalinis direktorius Markus J. Beyrer, ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini ir generalinis sekretorius Conny Reuter, taip pat Madeleina Kay, vadinama „ES supermergaite“. (mp)