Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Ateitis nelaukia. Tvariai gyventi pirmiausia reikia patiems

Mieli skaitytojai,

2018 m. rugpjūčio mėn. Greta Thunberg pradėjo savo mokyklinį streiką ir netrukus prie jos prisijungė daug kitų jaunuolių iš visos Europos, nusprendusių protestuoti prieš Europos Sąjungos ir jos valstybių narių nenorą imtis drąsių veiksmų klimato kaitai sustabdyti.

Įsidėmėtinos datos

Trumpai

EESRK sugriežtino Darbo tvarkos taisykles ir Narių elgesio kodeksą

2019 m. vasario 20 d. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė pasiūlymą iš dalies pakeisti savo Darbo tvarkos taisykles, įtraukiant į jų priedą naują Narių elgesio kodekso versiją. Naujosiomis darbo tvarkos taisyklėmis ir Elgesio kodeksu, įsigaliojusiais 2019 m. kovo 15 d., taip pat atsižvelgiama į Europos Parlamento neseniai priimtas Darbo tvarkos taisykles, ypač tas, kuriomis siekiama užkirsti kelią bet kokiam priekabiavimui ir su juo kovoti.

Nauji leidiniai

Jau išleista 12-ojo pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaro brošiūra

Jau išleista nauja brošiūra, kurioje skaitytojai ras svarbiausias diskusijos „Europos vertybių įtvirtinimas“ mintis, ir galės susipažinti su podiumo diskusijų narių ir atidaryme kalbėjusiųjų įžvalgomis.

EESRK naujienos

EESRK viešėjo klimato aktyvistė Greta Thunberg: „Mes kovojame už visų žmonių ateitį“

Likus šiek tiek daugiau kaip 90 dienų iki Europos Parlamento rinkimų, 2019 m. vasario 21 d. įvykusiame renginyje, kuriame dalyvavo aukščiausieji ES institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų iš visos Europos vadovai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) aptarė, kokį svarbų vaidmenį organizuota pilietinė visuomenė turi atlikti siekiant tikro „RenESanso“.

EESRK nariai balsavo už ES remiamas deramas minimalias pajamas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Už Europos pagrindų direktyvą dėl minimalių pajamų kurioje ragina Europos Komisiją sukurti privalomą ES sistemą, pagal kurią būtų nustatomos deramos minimalios pajamos, pritaikytos prie kiekvienos valstybės narės gyvenimo lygio. 

Komisijos narys Phil Hogan Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. BŽŪP biudžeto likimas dabar įstatymų leidėjų rankose

Vasario 20 d. Komisijos narys Phil Hogan atvyko į EESRK aptarti būsimos BŽŪP.

ES PEACE programa Šiaurės Airijoje turi būti tęsiama ir po „Brexit’o“

EESRK vasario mėn. plenarinėje sesijoje priėmė nuomonę, kuria pritariama, kad Europos taikos ir susitaikymo programa (PEACE) Šiaurės Airijoje būtų tęsiama ir po JK išstojimo iš ES. Ši nuolatinė parama laikoma lemiama, atsižvelgiant į „Brexitʼo“ derybose vykusias sudėtingas diskusijas dėl JK ir Airijos sienos.

Kova su populizmu – mūsų visų rūpestis

Kovojant su eurosepticizmu yra svarbūs du dalykai – ekonominė pažanga ir socialinis stabilumas, tačiau vien jų nepakanka: turi įsitraukti ir pilietinė visuomenė!

EESRK siūlo Europai naujas Tvarios mitybos gaires

Peter Schmidt

Maistas atlieka pagrindinį vaidmenį žmonių gyvenime ir jis turi būti vertinamas ne tik pagal maistines ar su sveikata susijusias savybes, bet ir aplinkos bei socialiniu požiūriu. Siekdamas palengvinti tokios visapusiškos ir tvarios maisto sistemos sukūrimą, EESRK siūlo nustatyti naujas Tvarios mitybos gaires.

EESRK pritaria ES pasiūlymams užtikrinti krovinių vežimą oru ir keliais, jei „Brexit’as“ įvyktų be susitarimo

Vasario mėn. priimtose trijose nuomonėse EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui laikinai pratęsti ES teisės aktų taikymą, kad būtų sprendžiamos konkrečios problemos, galinčios daryti poveikį krovinių vežimui lėktuvais ir keliais, jei „Brexit’as“ įvyktų be susitarimo. 

2019 m. metinė augimo apžvalga: pagrindo nusiraminti nėra

Atsižvelgiant į nevienodus ankstesnės reformų politikos rezultatus, labai svarbu, kad ES ir valstybės narės atliktų išsamų vertinimą. EESRK savo nuomonėje dėl 2019 m. metinės augimo apžvalgos (MAA) teigia, kad, nepaisant iki šiol padarytos pažangos, reikia toliau vykdyti reformas ir imtis politinių priemonių, kuriomis būtų skatinamas augimas ir didinama sanglauda bei stiprinamas socialinis politikos aspektas.

EESRK klausyme pateikiami pasiūlymai dėl įtraukesnio Europos semestro

ES valstybės narės turi stiprinti suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą savo veikloje siekiant pertvarkyti nacionalinę ekonomiką. Kartu su nauja ilgalaike ES darnaus vystymosi strategija, toks dalyvavimas padėtų sukurti veiksmingesnį ir įtraukesnį Europos semestrą ES iškilusiems iššūkiams atremti.

ES neturi ateities be tolesnės sanglaudos

Sanglaudos politika galėtų būti veiksmingas būdas įveikti ES sklandančias visuomenės tendencijas (euroskepticizmą ir kt.), jei jos finansavimas išliktų svarbus investicijų šaltinis, kad Europa taptų aktualesnė savo piliečiams, skatinant aktyvų bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais ir geriau informuojant apie jos poveikį. Tokia buvo EESRK klausymo dėl sanglaudos politikos po 2020 m. metu išreikšta suinteresuotųjų subjektų nuomonė.

Energetikos pertvarka bus sėkminga tik tada, jeigu dalyvaus kiekvienas iš mūsų

Vasario mėnesį vykusiame TEN skyriaus posėdyje buvo daug kalbama apie žmonių vaidmenį vykstant energetikos pertvarkai, o energetikos ekspertai supažindino su savo darbo su piliečiais patirtimi.

Grupių naujienos

Darbdavių organizacijos kalba apie Europos Parlamento rinkimus

parengė EESRK Darbdavių grupė

Europos Parlamento rinkimų kampanijoje turi garsiai ir aiškiai nuskambėti verslo bendruomenės balsas. Darbdavių organizacijos turėtų ne tik išdėstyti savo poreikius ir lūkesčius kitai Europos Parlamento kadencijai, bet ir pabrėžti Europos Sąjungos teikiamą naudą jų veiklai ir kasdieniam žmonių gyvenimui. Tai keletas iš išvadų, padarytų vasario mėn. vykusiame EESRK darbdavių grupės posėdyje, kurio metu buvo diskutuota su BusinessEurope, ir Europos viešąsias paslaugas ir visuotinės svarbos paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centro (CEEP) atstovais.

Oliver Röpke perima pirmininkavimą EESRK darbuotojų grupei

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Kovo 1 d. Oliver Röpke tapo naujuoju EESRK darbuotojų grupės pirmininku, pakeisdamas šiame poste Gabriele Bischoff, kuri grupei vadovavo nuo 2015 m. spalio mėn.

Belfaste viešėjusi grupė „Įvairovė Europa“ išklausė nuogąstavimus dėl „Brexit’o“

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

2019 m. vasario 15 d. Karalienės universitete Belfaste vykusiame grupės posėdyje buvo įvertinti „Brexit’o“ proceso poslinkiai ir sutelktas dėmesys į jo padarinius Šiaurės Airijos taikos procesui.