Gabrielė Bischoff apie Tarptautinę moters dieną

Tarptautinę moters dieną pagerbiame moteris, turėdami omenyje ne tik tai, ką jau esame pasiekę, bet ir tai, kas mūsų dar laukia ateityje. Šiais metais Darbuotojų grupė ypatingą dėmesį yra sutelkusi į vyrus. Kodėl dėmesys skiriamas vyrams būtent moters dieną? Todėl, kad lyčių lygybė yra ne tik moterų problema. Be vyrų dalyvavimo niekada nepasieksime tikros lyčių lygybės.

Europos Sąjungoje tėvystės atostogomis ar vaiko priežiūros atostogomis pasinaudoja tik 10 proc. vyrų. Kai kuriose valstybėse narėse – vos 5 proc. Moterims tenka pagrindinė atsakomybė už vaikų ir kitų priklausomų asmenų priežiūrą, taip pat namuose jos nudirba didžiąją dalį darbų. Neįveikę šių stereotipų niekada nepasieksime lyčių lygybės.

Europos Komisijos pasiūlymas dėl teisės akto dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, aišku, būtų labai naudingas. Šiuo pasiūlymu būtų nustatyta tėvo teisė į mokamas tėvystės atostogas gimus vaikui. Juo taip pat būtų įvestos mokamos vaiko priežiūros atostogos. Tėvai jau gali išeiti tėvystės atostogų iki vaikui sukaks 8 metai, tačiau mokėjimas nėra privalomas. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl tiek nedaug vyrų jomis naudojasi. Komisija siūlo, kad vaiko priežiūros atostogos būtų mokamos ir jomis būtų galima pasinaudoti iki vaikui sukaks 12 metų. Taip pat siūloma nauja teisė į 5 dienų mokamas prižiūrinčių asmenų atostogas.

Bendrų minimalių standartų nustatymas yra Europos pridėtinė vertė. Tai mūsų Europa: socialiai atsakinga, teisinga ir demokratiška.

Kovo 8-ąją visada prisimenu gražią mūsų judėjimo dainą.

Norime ne tik duonos, bet ir rožių. Šiais metais mes taip pat norime direktyvos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.

#IwantWorkLifeBalance

Solidariai

Gabrielė Bischoff yra EESRK Darbuotojų grupės pirmininkė