Nepalikti nė vieno nuošalėje: EESRK siekia, kad žiedinė ekonomika taptų įprastine veikla

Vasario 20 d. Europos Komisijoje pradėdamas Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferenciją, EESRK pirmininkas Georges Dassis pažymėjo: „Perėjimas prie žiedinės ekonomikos suteikia puikių galimybių pilietinei visuomenei. Vietos lygmeniu tai jau įgyvendinama... Tačiau turime užtikrinti, kad tai būtų plačiai pripažįstama. Nepalikti nė vieno nuošalėje – vienas iš Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos prioritetų. Ši platforma yra svarbi erdvė, kurioje formuojama bendra vizija perėjimui prie žiedinės ir tvaresnės Europos ekonomikos.“

Antrąją EESRK surengtos konferencijos dieną daugiausia dėmesio buvo skirta Europoje kylančioms idėjoms ir iniciatyvoms, kur MVĮ, socialinės ekonomikos įmonės, darbuotojai, ūkininkai, gamintojai ir vartotojai vietoje įgyvendina žiedinę ekonomiką.

EESRK pakvietė daugiau nei 300 dalyvių į 16 tuo pačiu metu vykusių praktinių seminarų, kur jie galėjo aktyviai dalytis žiniomis ir geriausia patirtimi bei identifikuoti žiedinės ekonomikos vystymui kylančias kliūtis.

Diskusijų temos, be kita ko, buvo tinkamumas taisyti ir ekologinis projektavimas, atliekų vaidmuo, didesnė gamintojo atsakomybė, žiedinės ekonomikos principai žemės ūkio maisto produktų ir miškininkystės sektoriuose, pasaulinė žiedinė ekonomika, su ja susijęs užimtumas, žaliasis finansavimas, problemų sprendimo bendruomenės ir MVĮ kūrimas žiedinėje ekonomikoje.

Diskusijose paaiškėjo, kad laiko lieka nedaug ir reikalingas visų subjektų dalyvavimas. Būtina kurti kuo įtraukesnę žiedinės ekonomikos bendruomenę ir siekiant didinamojo poveikio išnaudoti visas praktinės patirties dalijimosi galimybes.

Pagrindiniai EESRK uždaviniai būtų valdyti interneto svetainę ir sukurti bendradarbiaujančių bei įsipareigojusių suinteresuotųjų subjektų bendruomenę, tokiu būdu didinant darbų spartą ir sutelkiant kuo platesnes pajėgas.

Visa ataskaita ir pagrindinės konferencijos išvados netrukus bus paskelbtos Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos interneto svetainėje. (dm)