ES teisės aktuose turėtų būti numatyta daugiau priemonių neįgalių moterų teisėms užtikrinti

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete įvykusioje konferencijoje tema „Neįgalios moterys ES. Padėtis ir perspektyva“ neįgaliųjų organizacijos teigė, kad neįgalios moterys turėtų turėti galimybę priimti sprendimus joms rūpimais klausimais ir joms turėtų būti užtikrintas vienodas atstovavimas viešosiose institucijose.

Dauguma pranešėjų pritarė teiginiui, kad neįgalios moterys yra nepalankesnėje padėtyje nei neįgalūs vyrai ir, nepaisant padarytos pažangos šioje srityje, jos vis dar yra dvigubai diskriminuojamos ES. Buvo pabrėžta, kad neįgalioms moterims nėra skirta jokia konkreti politika. Pranešėjai akcentavo, kad būtina skatinti parengti ES lygmens teisės aktus konkrečiai neįgalių moterų teisėms apsaugoti. Buvo teigiama, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas smurtui prieš neįgalias moteris, nes jos dažniau tampa smurto šeimoje aukomis. Konferencijoje dalyvavo įvairių organizacijų, taip pat Europos Komisijos ir Europos Parlamento atstovai. (mb/ia)