Kirilicos abėcėlė – nauja abėcėlė Europos Sąjungoje

Bulgarijai pirmininkaujant ES Tarybai, 2018 m. kovo 15–24 d. EESRK patalpose vyks parodaKirilicos abėcėlė – nauja abėcėlė Europos Sąjungoje“. Parodoje bus eksponuojama keletas plakatų, kuriuos 2007 m. sukūrė Bulgarijos nacionalinės meno akademijos knygų ir spausdintinės grafikos katedros studentai šalies įstojimo Į ES proga. (ck)