Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) reforma – svarbus žingsnis užbaigiant kapitalo rinkų sąjungą

Financial integration

Skatindamas skubiai sukurti kapitalo rinkų sąjungą, EESRK pritaria Komisijos pasiūlymams reformuoti Europos finansų priežiūros institucijų sistemos organus išplečiant jų kompetencijos sritis ir pagerinant jų valdymą bei finansavimą.

„Siūlomos reformos yra svarbus žingsnis į priekį siekiant didesnės integracijos ir konvergencijos, – teigė nuomonės dėl EFPIS reformos pranešėjas Daniel Mareels (Darbdavių gr., BE). – Jos suteikia naujų galimybių užbaigti kapitalo rinkų sąjungą ir užtikrinti, kad finansų rinkos būtų gerai reguliuojamos, stiprios ir stabilios.“

Komiteto manymu, sklandžiai veikianti kapitalo rinkų sąjunga vykdant integruotą priežiūrą prisidėtų prie gausesnių tarpvalstybinių rinkos sandorių, o privatus, tarpvalstybinis dalijimasis rizika užtikrintų didesnį valstybių narių atsparumą asimetriniams šokams ir prisidėtų prie ekonomikos atsigavimo euro zonoje.

EESRK mano, kad EFPIS reformos turi prisidėti prie bendros Europos kapitalo rinkų priežiūros institucijos įsteigimo, tačiau tolesnei integracijai reikalingas dialogas ir konsultacijos su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Kalbant apie nacionalinių ir Europos priežiūros institucijų kompetencijos sričių nustatymą, jis ragina, jei įmanoma, taikyti subsidiarumo ir proporcingumo principus ir užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą. Be to, reikėtų spręsti priežiūros trūkumų, kurie trukdo įgyvendinti kapitalo rinkų sąjungą, klausimą.

Žvelgdamas į ateities perspektyvas, EESRK mano, kad priežiūros sistemoje turėtų atsispindėti nauji pokyčiai ir technologijos, pavyzdžiui, „FinTech“, taip pat tvaresnis finansavimas. Galiausiai Komitetas ragina užtikrinti bet kokių sąnaudų paskirstymo pokyčių skaidrumą ir tinkamą bendrų išteklių kontrolę. (jk)