EESRK ragina ES valstybes nares greičiau užbaigti kurti EPS

Valstybės narės turi skubiai imtis stabilios, klestinčios ir atsparesnės ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo. Todėl reikia naujų priemonių nacionaliniu ir ES lygmenimis: tai viena svarbiausių neseniai EESRK surengtos viešos diskusijos dėl EPS sukūrimo išvadų.

Ekonomikos ekspertai, institucijų ir pilietinės visuomenės atstovai sutarė, kad dabartiniai iššūkiai ir per ankstesnes krizes įgyta patirtis parodė, kad akivaizdžiai reikia reformuoti EPS ir užbaigti ją kurti, o dabartinis visą ES apimantis ekonomikos atsigavimas ir didėjanti piliečių parama eurui suteikia tam puikią progą.

Diskusijos dalyviai teigė, jog ypač reikia skubiai sukurti bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą, nes tai žingsniai, padėsiantys užbaigti kurti EPS. Jie paragino valstybes nares ir Komisiją užtikrinti ateities finansų tvarumą ir rasti atsakingumo ir solidarumo pusiausvyrą priimant būsimus sprendimus dėl EPS.

Buvo pasiūlytos keturios procesą spartinančios priemonės, kurias būtų galima panaudoti ES lygmeniu siekiant kuo labiau padidinti vidaus struktūrinių reformų poveikį: bendra euro zonos makroekonominė strategija, skirta reaguoti į asimetrinius sukrėtimus, bendras požiūris į investicijų finansavimą ir inovacijas mikroekonominiu lygmeniu, euro zonos biudžetas, skirtas finansuoti tam tikras Europos viešąsias gerybes, ir efektyvesnė ir atskaitingesnė institucijų sistema, pavyzdžiui, numatant euro zonos finansų ministro postą.

EESRK pranešėjai Mihai Ivaşcu (Įvairių interesų gr.) ir Stefano Palmieri (Darbuotojų gr.) diskusijos išvadas įtrauks į nuomonę dėl Komisijos EPS dokumentų rinkinio. Dėl nuomonės bus balsuojama šių metų balandžio mėn. (jk)