ES turi imtis veiksmų medicinos technologijų sektoriuje

Vasario 14 d. įvykusiame plenariniame posėdyje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pažymėjo, kad Europos institucijos turi būti priešakyje optimizuojant Europos medicinos technologijų pramonę, kurios veiklos rezultatai šiuo metu kenčia nuo pernelyg didelio susiskaidymo ir didėjančio konkurencinio spaudimo.

Savo nuomonėje Pramonės permainos sveikatos sektoriuje EESRK įspėjo, kad Europos konkurentai jau visai čia pat. Todėl prekybos derybose būtina apsaugoti naujausią Europos produkciją teikiant visuotinės sveikatos priežiūros paslaugas. 

„ES tenka atsakomybė racionalizuoti medicinos technologijų sektorių, sutelkti iniciatyvas šalyse ir regionuose ir pritaikyti jį pasaulinei rinkai. Europos šalių vyriausybės, draudimo bendrovės, reguliavimo institucijos, pacientų ir medicinos darbuotojų bei pramonės atstovai turi susiburti ir bendradarbiaudami kurti bendrą strategiją“, – pažymėjo Joost van Iersel.

„Žmogiškasis veiksnys taip pat yra itin svarbus, – pridūrė bendrapranešėjis Enrico Gibellieri. – Pereinant prie naujo sveikatos ir priežiūros sektoriaus būtinas atvirumas, naujos profesionalumo ir su sveikata bei priežiūra susijusios veiklos formos. Europos socialinis dialogas sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų klausimais turėtų būti sustiprintas dėmesį sutelkiant į švietimo ir mokymo programas bei darbo sąlygų kokybę.“

Nors medicinos technologijų sektorius klesti ir vis dar pirmauja, šiuo metu pramonei tenkančius iššūkius, įskaitant nesąžiningą prekybos praktiką ir didelį susiskaidymą, reikia atremti jau dabar, kad šis sektorius galėtų greitai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos. (sma)