Turkijos vaidmuo sprendžiant pabėgėlių krizės problemą yra labai svarbus, tačiau situaciją reikėtų pagerinti

Vasario mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pažymėjo, kad pripažįsta Turkijos pastangas priimti daugiau kaip tris milijonus pabėgėlių, bet pabrėžė, kad būtina užtikrinti pagal tarptautinę teisę reikalaujamą nediskriminacinę apsaugą.

EESRK kritikavo tai, kad Turkijoje pabėgėliams, „kalbant apie įsidarbinimą ir naudojimąsi pagrindinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, socialine apsauga, švietimu ir apskritai integracija į visuomenę, yra rimtų kliūčių, trūkumų ir problemų“.

Be to, kaip pabrėžė nuomonės pranešėjas Dimitris Dimitriadis, ES valstybių narių rezultatai pabėgėlių perkėlimo klausimu ir toliau yra nuviliantys. D. Dimitriadis pridūrė, kad EESRK griežtai smerkia kai kurių valstybių narių ksenofobinį požiūrį į pabėgėlių krizę.

Jis pažymėjo, kad EESRK ragino sukurti mechanizmą, pagal kurį būtų stebima, ar abi pusės laikosi ES ir Turkijos pareiškimo dėl pabėgėlių, patvirtinto 2016 m. siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai, sąlygų.

Be to, EESRK išreiškė susirūpinimą dėl žmogaus teisių Turkijoje, taip pat dėl Turkijos pilietinės visuomenės organizacijoms iškylančių vis didesnių kliūčių, o šios organizacijos atlieka svarbų vaidmenį gerinant humanitarinę pabėgėlių padėtį.

„Vienai šaliai priimti tiek migrantų yra didžiulis iššūkis, bet ji nenusimeta atsakomybės deramai juos priimti“, – baigdami diskusijas dėl nuomonės pabrėžė EESRK nariai. (ll)