EESRK nuomone, Komisijos pasiūlymui dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo ES trūksta užmojo

Europos Komisijos pasiūlymas yra pavėluotas, jam trūksta užmojo, nuoseklumo ir įtikinamų mechanizmų veiksmingam jo įgyvendinimui.

Jorge’ės Pegado Liz’o parengtoje ir vasario mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje EESRK nesutinka su Europos Komisijos požiūriu.

Komitetas pažymi, kad teisėkūros iniciatyva laisvo ne asmens duomenų judėjimo srityje yra labai svarbi siekiant skaitmeninės darbotvarkės tikslų ir įgyvendinant bendrąją skaitmeninę rinką.

Vis dėlto EESRK mano, kad Komisija iš esmės nenagrinėja trijų svarbiausių tikslų, todėl jis negali pritarti dabartinei dokumento redakcijai. „Šis pasiūlymas nepadės siekti pagrindinių tikslų, – nurodė J. Pegado Liz. – Jis turėtų būti bendresnio požiūrio dalis ir pirmasis žingsnis ateityje plėtojant platesnio užmojo būdą tikrai laisvam ne asmens duomenų judėjimui Europos Sąjungos skaitmeninėje rinkoje užtikrinti.“

  • Duomenų vietos reikalavimai

Pirmasis tikslas – gerinti tarpvalstybinį ne asmens duomenų judėjimą bendrojoje rinkoje.

  • Prieiga prie duomenų kompetentingoms institucijoms

Antrasis tikslas – užtikrinti, kad nebūtų paveikti kompetentingų institucijų įgaliojimai prašyti prieigos prie duomenų ir ją gauti reguliavimo kontrolės tikslais, pavyzdžiui, patikrinimui ir auditui.

  • Profesionaliųjų naudotojų galimybės persikelti duomenis

Trečiasis tikslas – sudaryti sąlygas duomenų saugojimo arba kitų tvarkymo paslaugų profesionaliesiems naudotojams lengviau rinktis kitus paslaugų teikėjus ir persikelti duomenis. (mp)

Nuotraukoje: EESRK nuomonės dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo ES pranešėjas Jorge Pegado Liz