Vietos požiūris – 3 dalis. Griežtas požiūris į smurtą dėl lyties

Vienai iš trijų ES moterų nesaugiausia vieta yra namai. Kiekvieną dieną apie 12 Europos moterų miršta nuo smurto dėl lyties. Nors kai kuriose Europos dalyse šis rodiklis gali būti aukštesnis nei kitose, moterys niekur nėra saugios.

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

Metų pradžia mus pasitiko keletu įvykių, kurie turės įtakos Europos Sąjungos ateičiai.

„BREXIT’AS“

Sausio 22 d. mūsų kolegos Jungtinei Karalystei atstovaujantys nariai dalyvavo paskutinėje plenarinėje sesijoje prieš jiems išvykstant. Jų darbas Komitete ir tą dieną surengta ceremonija parodė, koks sunkus ir skausmingas šis išsiskyrimas. Tačiau mūsų galvose vis dar skamba vienas iš tą dieną pasakytų sakinių: „Nesakykime sudie, tarkime iki pasimatymo.“

Noriu tikėti, kad išsaugosime glaudžius ryšius, nes pilietinei visuomenei sienos nėra kliūtis.

Įsidėmėtinos datos

Nauji leidiniai

2019 m. pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaras. Ataskaita jau paskelbta

EESRK 13-ojo pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaro „ES – tai jūs (jums). Pilietinės visuomenės vaidmuo informuojant apie Europos Sąjungos naudą“ išvados jau pateiktos internete susidomėjusiems skaitytojams.

EESRK naujienos

„Brexit’as“. EESRK atsisveikino su nariais iš Jungtinės Karalystės: „Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis“

2020 m. sausio 22 d. EESRK padėkojo savo nariams iš Jungtinės Karalystės, dalyvavusiems paskutinėje plenarinėje sesijoje prieš sausio 31-ąją, kai jų šalis turėjo pasitraukti iš ES. JK atstovavusiems 24 nariams per ceremoniją, kurioje EESRK pakartojo ketinąs ir po „Brexitʼo“ išsaugoti tvirtus ryšius su JK pilietine visuomene, buvo įteikti atminimo medaliai.

EESRK remia ES pirmininkaujančios Kroatijos prioritetus

Sausio 22 d. EESRK plenariniame posėdyje Kroatijos užsienio ir Europos reikalų ministras Gordan Grlić Radman pristatė savo šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. Kroatija pirmininkauja pirmą kartą nuo savo įstojimo į ES 2013 m.

Iniciatyva „End the Cage Age“

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) plenarinėje sesijoje Briuselyje pristatyta Europos piliečių iniciatyva „End the Cage Age“ – Europos lygmeniu išdėstyti iniciatyvos tikslai ir išreikštas susirūpinimas dėl ūkinių gyvūnų gerovės.

Žalioji ateitis. Europa turi rodyti kryptį ir pavyzdį

Kova su klimato kaita tapo vienu svarbiausių Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sausio mėn. plenarinės sesijos darbotvarkės klausimų. Plenarinės sesijos metu buvo surengtos diskusijos dėl COP 25 ir Europos žaliojo kurso, kuriose perduota aiški žinia: reikia imtis skubių priemonių klimato apsaugai ir tvariam vystymuisi užtikrinti, o Europos Sąjunga turi imtis vadovaujančio vaidmens.

Mums reikia gerovės ekonomikos, kuri būtų naudinga žmonėms ir planetai

ES turi skubiai spręsti daugialypius iššūkius, kylančius dėl dešimtmetį trukusių ekonomikos sunkumų, migracijos krizės, socialinio nepasitenkinimo ir aplinkos būklės blogėjimo. Sausio mėn. priimtoje nuomonėje EESRK teigia, kad savo piliečių labui ji privalo greitai atsinaujinti.

EESRK lankėsi Japonijoje, kad aptartų prekybos ir darnaus vystymosi klausimus

Sausio 27–31 d. EESRK priklausančio ES ir Japonijos tęstinio darbo komiteto nariai lankėsi Japonijoje, kad aptartų nuo 2019 m. įgyvendinamą ekonominės partnerystės susitarimą ir sustiprintų bendradarbiavimą su Japonijos partneriais. Be to, vizito metu buvo surengtas pirmasis bendras dialogas su pilietine visuomene, kuriame buvo pasikeista nuomonėmis prekybos ir darnaus vystymosi klausimais.

Grupių naujienos

Darbdavių grupė išrinko savo kandidatus į svarbiausias EESRK pozicijas 2020–2022 m.

parengė EESRK Darbdavių grupė

Darbdavių grupė savo kandidatu į kitą EESRK prezidiumą išrinko dabartinį grupės pirmininką Jaceką Krawczyką. Stefano Mallia išrinktas naujuoju grupės pirmininku. Grupės nariai taip pat išrinko savo kandidatus į kitas svarbias pozicijas kitai EESRK kadencijai.

Darbuotojų grupė Sicilijoje aptars migraciją, žmogaus teises ir profesinių sąjungų vaidmenį

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Vasario 27 d. Darbuotojų grupė vyks į Siciliją – vieną iš pagrindinių migrantų ir pabėgėlių atvykimo punktų Italijoje, kad išklausytų jų istorijas ir su vietos bei regionų subjektais, profesinių sąjungų nariais ir pilietinės visuomenės atstovais aptartų jiems aktualiausias problemas ir uždavinius.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Stasio Eidrigevičiaus mažyčiai laimės trupinėliai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

EESRK šiuo metu galima pamatyti žinomo lietuvių menininko Stasio Eidrigevičiaus darbų parodą. Įvairiais apdovanojimais įvertinta menininko kūryba apima tapybą, piešimą, knygų iliustracijas, plakatų dizainą, performansus ir instaliacijas.

Tarptautinė darbo organizacija: 100 socialinės apsaugos metų

TDO minint savo šimtąsias metines, EESRK rengia organizacijos istoriją ir darbą pristatančią parodą. Paroda pavadinimu „100 socialinės apsaugos metų su Tarptautine darbo organizacija“ EESRK patalpose bus eksponuojama vasario mėn.